Djurskydd

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 2021

Beslut

Nej till motioner om djurskydd (MJU10)

Riksdagen sa nej till cirka 180 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020. Utskottet hänvisar framför allt till pågående arbete och gällande regler.

Förslagen rör bland annat handel med djur, transport av djur, slakt, avel, smittskydd, produktion och försäljning av päls, djurförsök, veterinärer samt djursjukvård.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-02-09, 2021-02-25

Nej till motioner om djurskydd (MJU10)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 180 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020. Utskottet hänvisar framför allt till pågående arbete och gällande regler.

Förslagen rör bland annat handel med djur, transport av djur, slakt, avel, smittskydd, produktion och försäljning av päls, djurförsök, veterinärer samt djursjukvård.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.