Djurskydd

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU10

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 10 mars 2021

Nästa händelse: Justering 4 mars 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

47 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-02-25
Justering: 2021-03-04
Trycklov: 2021-03-05
Betänkande 2020/21:MJU10

Alla beredningar i utskottet

2021-02-25, 2021-02-09
3

Debatt

Bordläggning: 2021-03-09
Debatt i kammaren: 2021-03-10
4

Beslut

Beslut: 2021-03-10