Djurskydd

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2022/23:MJU9

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 22 mars 2023

Nästa händelse: Bordläggning 21 mars 2023

Utskottets förslag

Nej till motioner om djurskydd (MJU9)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 130 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar exempelvis om att Sverige bör arbeta för att förbättra djurskyddet internationellt, bland annat vad gäller handeln med vilda djur, som ökar risken för att sjukdomar överförs till människor. Utskottet menar att det redan pågår ett omfattande internationellt arbete kring detta.

Andra förslag handlar exempelvis om transport av djur, hundavel och slakt.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-07, 2023-02-14, 2023-03-23

Nej till motioner om djurskydd (MJU9)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 130 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar exempelvis om att Sverige bör arbeta för att förbättra djurskyddet internationellt, bland annat vad gäller handeln med vilda djur, som ökar risken för att sjukdomar överförs till människor. Utskottet menar att det redan pågår ett omfattande internationellt arbete kring detta.

Andra förslag handlar exempelvis om transport av djur, hundavel och slakt.

Förslagspunkter

1. Djurskydd, djurmarknader och hållbar utveckling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:997 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 33-35 och

2022/23:1248 av Kajsa Fredholm m.fl. (V) yrkande 20.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

2. Deklaration om djurvälfärd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:997 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 36 och

2022/23:1248 av Kajsa Fredholm m.fl. (V) yrkande 19.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V, MP)

3. Det svenska djurskyddsarbetet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:518 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2,

2022/23:997 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 17, 24 och 25 samt

2022/23:1252 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP).

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (MP)

4. Djurskydd och konkurrenskraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:843 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 41,

2022/23:997 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 2-4 och 20 samt

2022/23:2072 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) yrkande 16.

Reservation 7 (S)
Reservation 8 (C)

5. Reglering av djurtransporter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:520 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4,

2022/23:843 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 40 och

2022/23:1248 av Kajsa Fredholm m.fl. (V) yrkandena 7-9.

Reservation 9 (V, MP)
Reservation 10 (C)

6. Tillsyn och regelefterlevnad

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:520 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2 och 3 samt

2022/23:843 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 39.

Reservation 11 (S, C)

7. Burhållning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:997 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 32 och

2022/23:1248 av Kajsa Fredholm m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (V, MP)

8. Fjäderfähållning i övrigt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:503 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1, 2 och 4 samt

2022/23:764 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) yrkandena 1, 2, 4 och 5.

Reservation 14 (MP)

9. Minkhållning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:763 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP),

2022/23:997 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 30 och 31,

2022/23:1132 av Richard Jomshof (SD),

2022/23:1248 av Kajsa Fredholm m.fl. (V) yrkandena 1 och 2 samt

2022/23:1293 av Sanna Backeskog m.fl. (S).

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (V)
Reservation 17 (MP)

10. Tvångsmatning och försäljning av fjädrar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:875 av Michael Rubbestad (SD),

2022/23:997 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 12 och

2022/23:2151 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 18 (SD)

11. Utevistelse för vissa djur

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:992 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 6,

2022/23:997 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 5 och 27 samt

2022/23:1248 av Kajsa Fredholm m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (V)

12. Kött från djur som slaktats utan bedövning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:970 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2022/23:997 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 21-23,

2022/23:1003 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 3-6,

2022/23:1133 av Richard Jomshof (SD) yrkandena 1-3 och 5 samt

2022/23:2149 av Markus Wiechel och Charlotte Quensel (båda SD) yrkandena 1-3.

Reservation 21 (SD)

13. Småskaliga slakterier och gårdsnära slakt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:520 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2022/23:937 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 5,

2022/23:970 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 21 och 22,

2022/23:985 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 28 och

2022/23:1248 av Kajsa Fredholm m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 22 (V, MP)

14. Vissa tillsynsfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:503 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2022/23:794 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) yrkande 1 och

2022/23:2143 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 23 (MP)

15. Bedövningsmetoder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:794 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) yrkande 2,

2022/23:997 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 13,

2022/23:1248 av Kajsa Fredholm m.fl. (V) yrkandena 4 och 5 samt

2022/23:2152 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (V)
Reservation 26 (MP)

16. Hundavel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:487 av Anna-Belle Strömberg och Peter Hedberg (båda S),

2022/23:523 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-7 och

2022/23:1248 av Kajsa Fredholm m.fl. (V) yrkandena 12 och 13.

Reservation 27 (V, MP)

17. En positiv lista för sällskapsdjur

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:997 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 9 och

2022/23:1248 av Kajsa Fredholm m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 28 (SD)
Reservation 29 (V, MP)

18. Hundsmuggling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:843 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkandena 37 och 38.

Reservation 30 (C, MP)

19. Import av valpkullar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1248 av Kajsa Fredholm m.fl. (V) yrkande 14.

Reservation 31 (V, MP)

20. Vissa frågor om katter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:522 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2022/23:843 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 42.

Reservation 32 (C)

21. Djurparksverksamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:519 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2022/23:997 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 19 och

2022/23:1260 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 33 (SD)
Reservation 34 (MP)

22. Cirkusverksamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:519 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2022/23:997 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 6-8,

2022/23:1248 av Kajsa Fredholm m.fl. (V) yrkande 16 och

2022/23:1260 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 35 (SD)
Reservation 36 (V)
Reservation 37 (MP)

23. Hästtävlingar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1248 av Kajsa Fredholm m.fl. (V) yrkande 15.

Reservation 38 (V)

24. Grytanlagsprov

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1248 av Kajsa Fredholm m.fl. (V) yrkande 17.

Reservation 39 (V, MP)

25. Offentlig kontroll och regelefterlevnad

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:218 av Mikael Larsson (C),

2022/23:718 av Lina Nordquist (L),

2022/23:843 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkandena 35 och 36,

2022/23:997 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 11, 14 och 15 samt

2022/23:1418 av Michael Rubbestad (SD).

Reservation 40 (SD)
Reservation 41 (C)

26. Antibiotika

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:524 av Markus Wiechel (SD),

2022/23:843 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 30 och

2022/23:985 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 29.

Reservation 42 (SD)
Reservation 43 (C, MP)

27. Koccidiostatika

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:764 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 44 (MP)

28. Veterinärer och djursjukvård

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:526 av Markus Wiechel (SD),

2022/23:680 av Carina Ödebrink m.fl. (S),

2022/23:904 av Michael Rubbestad (SD),

2022/23:985 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 30,

2022/23:997 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 29,

2022/23:1646 av Kerstin Lundgren (C) och

2022/23:1828 av Sten Bergheden (M).

Reservation 45 (SD)

29. Vissa övriga frågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:851 av Mikael Larsson m.fl. (C) yrkande 24 och

2022/23:1785 av Ulrika Heindorff (M) yrkande 1.

Reservation 46 (C)