Djurskyddskontrollregister m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2008/09:MJU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 2009

Beslut

Centralt register för djurskyddskontroll inrättas (MJU24)

Ett centralt register ska inrättas med uppgifter om personer som är föremål för djurskyddskontroll, ett så kallat djurskyddskontrollregister. Registret ska bidra till en effektivare kontroll på djurskyddsområdet och bättre samordning av kontrollmyndigheterna. Det ska även kunna användas till att förbättra kontrollen av de så kallade tvärvillkoren och olika ekonomiska stöd på jordbruksområdet. De nya registerreglerna föreslås börja gälla den 1 juli 2009. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-16
Justering: 2009-04-28
Betänkande publicerat: 2009-05-05
Trycklov: 2009-05-05
Reservationer 6
bet 2008/09:MJU24

Centralt register för djurskyddskontroll inrättas (MJU24)

Ett centralt register ska inrättas med uppgifter om personer som är föremål för djurskyddskontroll, ett så kallat djurskyddskontrollregister. Registret ska bidra till en effektivare kontroll på djurskyddsområdet och bättre samordning av kontrollmyndigheterna. Det ska även kunna användas till att förbättra kontrollen av de så kallade tvärvillkoren och olika ekonomiska stöd på jordbruksområdet. De nya registerreglerna föreslås börja gälla den 1 juli 2009. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-14
4

Beslut

Beslut: 2009-05-14
12 förslagspunkter, 10 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 maj 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om djurskyddskontrollregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om djurskyddskontrollregister.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:143.

2. Översyn av djurskyddslagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ231.

3. Forskning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ404 och 2008/09:MJ459 yrkande 55.

Reservation 1 (v)

4. Djurombudsman m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ458 yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020028
m770020
c22007
fp21016
kd20004
v01705
mp13006
Totalt25517176

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Djurs rätt att vistas utomhus m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ368, 2008/09:MJ380 yrkande 2 och 2008/09:MJ393.

Reservation 3 (mp)

6. Säkerhetskrav vid djurhållning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ275.

7. Kastrering av smågrisar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ432.

8. Djurskydd vid hästsport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ470.

Reservation 4 (mp)

9. Nötrasen belgisk blå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ499.

Reservation 5 (mp)

10. Förbud mot sexuellt utnyttjande av djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ281, 2008/09:MJ373 och 2008/09:MJ501 yrkande 1.

Reservation 6 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0104026
m780019
c21008
fp21106
kd20004
v01705
mp01306
Totalt140135074

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Våld mot djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ283 och 2008/09:MJ375 yrkande 4.

12. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.