Domstolsdatalag

Justitieutskottets bet 2015/16:JuU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2015

Beslut

Domstolsdatalag ska säkra hantering av personuppgifter (JuU6)

En ny lag, domstolsdatalagen, ska säkerställa att hanteringen av personuppgifter inom domstolsväsendet är effektiv och sker med hänsyn till den enskildes integritet.

Med domstolsväsende menas de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt hyres- och arrendenämndernas rättskipande och rättsvårdande verksamhet.

Den nya lagen ersätter personuppgiftslagen men innehåller hänvisningar till vissa bestämmelser i personuppgiftslagen som ska fortsätta gälla.

Den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2016.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-11-13
Justering: 2015-11-12
Trycklov: 2015-11-12
Reservationer 2
bet 2015/16:JuU6

Alla beredningar i utskottet

2015-11-13, 2015-11-05

Domstolsdatalag ska säkra hantering av personuppgifter (JuU6)

En ny lag, domstolsdatalagen, ska säkerställa att hanteringen av personuppgifter inom domstolsväsendet är effektiv och sker med hänsyn till den enskildes integritet.

Med domstolsväsende menas de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt hyres- och arrendenämndernas rättskipande och rättsvårdande verksamhet.

Den nya lagen ersätter personuppgiftslagen men innehåller hänvisningar till vissa bestämmelser i personuppgiftslagen som ska fortsätta gälla.

Den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2016.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-17
Debatt i kammaren: 2015-11-18
4

Beslut

Beslut: 2015-11-18
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 november 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Domstolsdatalag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till

domstolsdatalag.2. It-tekniska förutsättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:253 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 17 0 2
S 102 0 0 11
M 0 77 0 7
SD 39 0 0 9
MP 24 0 0 1
C 0 20 0 2
V 19 0 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 184 128 0 37


3. Utvärdering av lagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:253 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 2 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 17 0 2
S 102 0 0 11
M 0 77 0 7
SD 39 0 0 9
MP 25 0 0 0
C 0 20 0 2
V 19 0 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 185 128 0 36