Dricksvattenförsörjning – beredskap för stora kriser

Försvarsutskottets bet 2008/09:FöU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 februari 2009

Beslut

Riksrevisionens granskning av dricksvattenförsörjningen och beredskapen för stora kriser (FöU5)

Riksrevisionen har granskat om regeringen och de statliga myndigheterna skapat tillräckliga förutsättningar för att vi ska kunna hantera allvarliga kriser inom dricksvattenförsörjningen. Granskning har visat på brister. Sedan Riksrevisionens granskning publicerades har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bildats och startat sin verksamhet. Regeringskansliet har också startat ett arbete med att bland annat se över grundläggande säkerhetskrav, tillsyn och kartläggning av förstärkningsmateriel för att förbättra beredskapen för en kris inom dricksvattenförsörjningen. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-01-27
Justering: 2009-02-10
Betänkande publicerat: 2009-02-13
Trycklov: 2009-02-13
bet 2008/09:FöU5

Riksrevisionens granskning av dricksvattenförsörjningen och beredskapen för stora kriser (FöU5)

Riksrevisionen har granskat om regeringen och de statliga myndigheterna skapat tillräckliga förutsättningar för att vi ska kunna hantera allvarliga kriser inom dricksvattenförsörjningen. Granskning har visat på brister. Sedan Riksrevisionens granskning publicerades har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bildats och startat sin verksamhet. Regeringskansliet har också startat ett arbete med att bland annat se över grundläggande säkerhetskrav, tillsyn och kartläggning av förstärkningsmateriel för att förbättra beredskapen för en kris inom dricksvattenförsörjningen. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-02-25
4

Beslut

Beslut: 2009-02-26
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Redogörelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2008/09:RRS4 till handlingarna.