Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus

Socialutskottets betänkande 2004/05:SOU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2005

Beslut

Stopplag hindrar att universitetssjukhus drivs av privata vårdgivare (SoU18)

Landstingen får inte överlämna uppgiften att bedriva sjukvård som ges vid universitetssjukhus till någon annan. För att driften av sjukvård vid övriga sjukhus ska få överlämnas måste entreprenören bedriva verksamheten utan syfte att dela ut vinst och enbart med offentlig finansiering. Det innebär det regeringsförslag till stopplag som riksdagen sagt ja till. Med ett vinstutdelningssyfte inom hälso- och sjukvården riskerar vården och kötiderna, enligt riksdagen, att anpassas mer efter hur resursstarka patienterna är och mindre efter de medicinska behoven. Kravet på att vården ska vara offentligt finansierad innebär att det inte ska gå att "köpa sig" förbi en vårdkö. Riksdagen är också överens med regeringen om att minst ett sjukhus i varje landsting ska bedrivas i det egna landstingets regi. Den så kallade stopplagen består av vissa ändringar av hälso- och sjukvårdslagen. Stopplagen träder i kraft den 1 januari 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Stopplag hindrar att universitetssjukhus drivs av privata vårdgivare (SoU18)

Landstingen får inte överlämna uppgiften att bedriva sjukvård som ges vid universitetssjukhus till någon annan. För att driften av sjukvård vid övriga sjukhus ska få överlämnas måste entreprenören bedriva verksamheten utan syfte att dela ut vinst och enbart med offentlig finansiering. Det innebär det regeringsförslag till stopplag som socialutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till. Med ett vinstutdelningssyfte inom hälso- och sjukvården riskerar vården och kötiderna, enligt socialutskottet, att anpassas mer efter hur resursstarka patienterna är och mindre efter de medicinska behoven. Kravet på att vården ska vara offentligt finansierad innebär att det inte ska gå att "köpa sig" förbi en vårdkö. Socialutskottet är också överens med regeringen om att minst ett sjukhus i varje landsting ska bedrivas i det egna landstingets regi. Den så kallade stopplagen består av vissa ändringar av hälso- och sjukvårdslagen. Stopplagen träder i kraft den 1 januari 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.