Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU43

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 15 oktober 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-12
Justering: 2020-11-19
bet 2019/20:JuU43

Alla beredningar i utskottet

2020-11-12, 2020-10-22, 2020-10-15, 2020-09-17, 2020-09-10, 2020-06-16, 2020-06-11, 2020-06-04, 2020-05-28, 2020-05-07
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer