Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU43

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 7 maj 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-07
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-05
bet 2019/20:JuU43
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer