Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 november 2017

Beslut

Straffet för att föreslå träff med barn i sexuellt syfte höjs (JuU2)

Högre straff för att föreslå sex-träff med barn

Det finns vuxna
som vill ha sex med barn.
Nu ska barnens skydd mot de vuxna
bli starkare.

Redan i dag kan en vuxen straffas
om den har kontakt med ett barn
för att ha sex med barnet.

Men för att straffas i dag
ska den vuxne föreslå
en träff med barnet
och sedan göra något mer
för att träffen ska bli av.

Nu ändras lagen.

Det ska bli ett brott
redan när en vuxen föreslår
en träff med ett barn
för att ha sex.

Det högsta straffet
som den vuxne kan få
höjs från ett års fängelse
till två år.

Lagen gäller både
när en vuxen vill träffa
ett barn på riktigt
och möten på Internet,
till exempel när man filmar
och ser varandra
på en datorskärm
eller i en mobiltelefon.

Den ändrade lagen börjar gälla
den 1 januari 2018.

Skyddet för barn mot sexuella övergrepp ska förstärkas ytterligare. Sedan 2009 kan en person dömas för kontakt med barn i sexuellt syfte. För att det ska bli en fällande dom krävs att förövaren dels föreslår en träff med barnet, dels gör något mer för att träffen verkligen ska bli av.

Nu skärps alltså lagen. Redan när en person föreslår en träff med barn i sexuellt syfte kommer handlingen vara brottslig. Detta gäller om det går att bevisa att avsikten med mötet är att begå ett sexuellt övergrepp. Syftet med förändringen är att i större utsträckning kunna förhindra att en förövare och ett barn träffas. En uppföljning från Brottsförebyggande rådet har visat att lagen från 2009 inte fungerat som den var tänkt.

Maxstraffet höjs samtidigt från ett års fängelse till två års fängelse. Lagen ska gälla kontakter som syftar till sexualbrott vid såväl fysiska möten som möten över internet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-03
Justering: 2017-10-26
Trycklov: 2017-10-27
Betänkande 2017/18:JuU2

Straffet för att föreslå träff med barn i sexuellt syfte höjs (JuU2)

Skyddet för barn mot sexuella övergrepp ska förstärkas ytterligare. Sedan 2009 kan en person dömas för kontakt med barn i sexuellt syfte. För att det ska bli en fällande dom krävs att förövaren dels föreslår en träff med barnet, dels gör något mer för att träffen verkligen ska bli av.

Nu skärps alltså lagen. Redan när en person föreslår en träff med barn i sexuellt syfte kommer handlingen vara brottslig. Detta gäller om det går att bevisa att avsikten med mötet är att begå ett sexuellt övergrepp. Syftet med förändringen är att i större utsträckning kunna förhindra att en förövare och ett barn träffas. En uppföljning från Brottsförebyggande rådet har visat att lagen från 2009 inte fungerat som den var tänkt.

Maxstraffet höjs samtidigt från ett års fängelse till två års fängelse. Lagen ska dels gälla kontakter som syftar till sexualbrott vid såväl fysiska möten som möten över internet. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-07
Debatt i kammaren: 2017-11-08
4

Beslut

Beslut: 2017-11-08
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:214.