Eftersök av trafikskadat vilt

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2009/10:MJU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 november 2009

Beslut

Nya regler för eftersök av trafikskadat vilt (MJU3)

Vilt som har skadats vid sammanstötning med motorfordon spåras i dag upp och avlivas av frivilliga. Det kallas eftersök. Från den 1 januari 2010 ska eftersök regleras närmare. Polisen eller den som polisen gett ett uppdrag ska få genomföra eftersök. Det ska gälla även på mark där någon annan har jakträtten. Den som på polisens uppdrag deltar i eftersök ska kunna få ersättning. Förare av motorfordon kommer att bli skyldiga att anmäla kollisioner där vilt har varit inblandat även om de inte kan konstatera att djuret är skadat eller dödat.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-08-31
Justering: 2009-09-24
Betänkande publicerat: 2009-09-25
Trycklov: 2009-09-25
bet 2009/10:MJU3

Alla beredningar i utskottet

2009-08-31

Nya regler för eftersök av trafikskadat vilt (MJU3)

Vilt som har skadats vid sammanstötning med motorfordon spåras i dag upp och avlivas av frivilliga. Det kallas eftersök. Från den 1 januari 2010 ska eftersök regleras närmare. Polisen eller den som polisen gett ett uppdrag ska få genomföra eftersök. Det ska gälla även på mark där någon annan har jakträtten. Den som på polisens uppdrag deltar i eftersök ska kunna få ersättning. Förare av motorfordon kommer att bli skyldiga att anmäla kollisioner där vilt har varit inblandat även om de inte kan konstatera att djuret är skadat eller dödat. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-04
4

Beslut

Beslut: 2009-11-04
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:191.