Ekonomisk familjepolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2022

Beslut

Fyra uppmaningar om förändringar i föräldraförsäkringen (SfU18)

Riksdagen riktade fyra tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om föräldrapenning.

Uppmaningarna handlar om att

  • reserverade dagar med föräldrapenning även bör gälla på grundnivå och inte, som i dag, bara på sjukpenningnivå
  • det bör vara mer flexibelt att överföra föräldrapenning till andra närstående
  • fler dubbeldagar bör införas i föräldraförsäkringen, det vill säga de dagar då båda föräldrarna kan vara lediga samtidigt
  • föräldraförsäkringen bör förenklas för företagare så att det exempelvis blir enklare att få sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd.

Tillkännagivandena gjordes i samband med att riksdagen behandlade cirka 100 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Riksdagen sa nej till övriga förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifaller delvis motionerna: 2021/22:2381 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 11 och 31, 2021/22:2893 av Roger Hedlund (SD), 2021/22:3382 av Bengt Eliasson m.fl. (L) i denna del, 2021/22:3649 av Martina Johansson m.fl. (C) yrkandena 5-7 o 10, 2021/22:3963 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 16, 2021/22:4019 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 2, 6 och 7 2021/22:4032 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 3, 6, 8 och 9 2021/22:4094 av Annika Hirvonen och Annika Strandhäll (MP, S) 2021/22:4210 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 22 i denna del 2021/22:4166 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkandena 9 och 10. I övrigt avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-01, 2022-03-31, 2022-04-07

Fyra uppmaningar om förändringar i föräldraförsäkringen (SfU18)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska rikta fyra tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om föräldrapenning.

Uppmaningarna handlar om att

  • reserverade dagar med föräldrapenning även bör gälla på grundnivå och inte, som i dag, bara på sjukpenningnivå
  • det bör vara mer flexibelt att överföra föräldrapenning till andra närstående
  • fler dubbeldagar bör införas i föräldraförsäkringen, det vill säga de dagar då båda föräldrarna kan vara lediga samtidigt
  • föräldraförsäkringen bör förenklas för företagare så att det exempelvis blir enklare att få sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd.

Förslagen till tillkännagivanden kom i samband med att socialförsäkringsutskottet behandlade cirka 100 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Utskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till övriga förslag.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.