Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande Sadc-staterna, å andra sidan

Utrikesutskottets bet 2017/18:UU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 november 2017

Beslut

Partnerskap mellan EU-länderna och länder i södra Afrika (UU6)

Riksdagen sa ja till ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan EU:s medlemsländer och sex av de länder som ingår i Södra Afrikas utvecklingsgemenskap, de så kallade SADC-länderna. Riksdagen sa samtidigt nej till en följdmotion.

Avtalet om ekonomiskt partnerskap syftar till att stödja handel, regional integration och SADC-ländernas integration i världsekonomin. Det ska även underlätta en hållbar utveckling i regionen. Vidare får de afrikanska länder som är med i avtalet enhetliga regler med tillträde till EU-marknaden utan tullar och kvotregler.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2016/17:210 och avslag till motion 2017/18:343.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-10-26
Justering: 2017-11-09
Trycklov: 2017-11-10
Reservationer 1
bet 2017/18:UU6

Alla beredningar i utskottet

2017-10-26, 2017-10-19, 2017-10-12

Partnerskap mellan EU-länderna och länder i södra Afrika (UU6)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan EU:s medlemsländer och sex av de länder som ingår i Södra Afrikas utvecklingsgemenskap, de så kallade SADC-länderna. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till en följdmotion.

Avtalet om ekonomiskt partnerskap syftar till att stödja handel, regional integration och SADC-ländernas integration i världsekonomin. Det ska även underlätta en hållbar utveckling i regionen. Vidare får de afrikanska länder som är med i avtalet enhetliga regler med tillträde till EU-marknaden utan tullar och kvotregler.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-15
Debatt i kammaren: 2017-11-16
4

Beslut

Beslut: 2017-11-16
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 november 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande Sadc-staterna, å andra sidan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande Sadc-staterna, å andra sidan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:210 och avslår motion

2017/18:343 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 21
M 70 0 0 13
SD 40 0 0 6
MP 21 0 0 4
C 16 0 0 6
V 0 19 0 2
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 2 0 0 2
Totalt 270 19 0 60