Elmarknadsfrågor

Näringsutskottets betänkande 2018/19:NU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 maj 2019

Beslut

Riksdagen uppmanar regeringen att sätta leveranssäkerhetsmål för elförsörjningen (NU12)

Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning till regeringen, om att ta fram ett leverenssäkerhetsmål för Sveriges elförsörjning. Målet ska beakta hela samhällets behov och utgå från elförsörjningens betydelse för Sveriges konkurrenskraft som industrination.

Tillkännagivandet gjordes i samband med att riksdagen behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2018 om elmarknadsfrågor. Riksdagen röstade då ja till reservation 1. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till ett motionsyrkanden om ett mål för leveranssäkerhet. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-25
Justering: 2019-05-02
Trycklov: 2019-05-02
Reservationer 8
Betänkande 2018/19:NU12

Alla beredningar i utskottet

2019-04-25, 2019-04-04

Nej till motioner om elmarknadsfrågor (NU12)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 50 förslag i motioner om elmarknadsfrågor från allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat pågående insatser och utredningar eller att förslagen omfattar energiöverenskommelsen och Energikommissionens förslag och
bedömningar.

Motionerna handlar bland annat om ett mål för leveranssäkerheten, säkerheten för svenska elnät, ett mål om fossilfri elproduktion, och utbyggnaden av elnätet och elcertifikatssystemet.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-07
Debatt i kammaren: 2019-05-08
4

Beslut

Beslut: 2019-05-09
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 maj 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för leveranssäkerheten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 36,

2018/19:2668 av Laila Naraghi (S),

2018/19:2764 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 3 och

2018/19:2924 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 1 (M, SD, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 63 0 7
SD 0 55 0 7
C 26 0 0 5
V 25 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 0 15 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 152 153 0 44


2. Säkerheten för svenska elnät

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2764 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 2 (M, KD)

3. Mål om fossilfri elproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2924 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (SD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 63 0 0 7
SD 0 55 0 7
C 26 0 0 5
V 25 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 0 15 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 235 70 0 44


4. Övrigt om elmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 30-34,

2018/19:534 av Helena Gellerman (L),

2018/19:1477 av Ola Johansson (C),

2018/19:1595 av Hanna Westerén och ClasGöran Carlsson (båda S),

2018/19:1753 av Erik Bengtzboe m.fl. (M, C, KD),

2018/19:1757 av Ulrika Heindorff m.fl. (M) yrkandena 1-6,

2018/19:1767 av Marlene Burwick och Maria Gardfjell (S, MP),

2018/19:1792 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S),

2018/19:1944 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) yrkandena 3 och 5,

2018/19:2066 av Cecilie Tenfjord Toftby (M),

2018/19:2218 av Linda Ylivainio (C),

2018/19:2249 av Per Lodenius (C),

2018/19:2293 av Lorentz Tovatt (MP),

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 18, 22 och 23,

2018/19:2445 av Lars Thomsson (C),

2018/19:2536 av Martina Johansson och Annika Qarlsson (båda C) yrkandena 1-3,

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 11,

2018/19:2764 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkandena 15-17,

2018/19:2784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 2, 5, 6 och 8 samt

2018/19:2924 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkandena 7 och 11.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C, V)
Reservation 7 (KD)
Reservation 8 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 0 63 7
SD 0 55 0 7
C 0 0 26 5
V 0 0 25 3
KD 0 0 20 2
L 0 0 15 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 101 55 149 44