Elsäkerhet

Försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 2016

Beslut

En ny elsäkerhetslag införs (FöU12)

Riksdagen beslutade att en ny elsäkerhetslag ska införas. Den nya lagen innebär bland annat att alla företag som gör elinstallationsarbete ska ha en auktoriserad elinstallatör. Företagen ska också ha ett program för egenkontroll som säkerställer att arbetet utförs på rätt sätt och av personer som kan jobbet.

Bestämmelserna innebär också

- att företag som utför elinstallationsarbete på någon annans anläggning måste anmäla sin verksamhet till den myndighet som har ansvar för tillsyn

- att tillsynsmyndigheten beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan

- att det bara är auktoriserade elinstallatörer och personer som omfattas av ett företags egenkontrollprogram som får göra elinstallationer, med vissa specificerade undantag.

Lagen börjar gälla den 1 juli 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-05-10
Justering: 2016-05-19
Trycklov: 2016-05-20
Reservationer 1
Betänkande 2015/16:FöU12

Alla beredningar i utskottet

2016-05-10, 2016-04-28

Regeringen föreslår en ny elsäkerhetslag (FöU12)

Regeringen föreslår att en ny elsäkerhetslag ska införas. Den nya lagen innebär bland annat att alla företag som gör elinstallationsarbete ska ha en auktoriserad elinstallatör. Företagen ska också ha ett program för egenkontroll som säkerställer att arbetet utförs på rätt sätt och av personer som kan jobbet.

Bestämmelserna innebär också

- att företag som utför elinstallationsarbete på någon annans anläggning måste anmäla sin verksamhet till den myndighet som har ansvar för tillsyn

- att tillsynsmyndigheten beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan

- att det bara är auktoriserade elinstallatörer och personer som omfattas av ett företags egenkontrollprogram som får göra elinstallationer, med vissa specificerade undantag.

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Den nya lagen ska börja gälla den 1 juli 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-25
Debatt i kammaren: 2016-05-26
4

Beslut

Beslut: 2016-06-08
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 8 juni 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Elsäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. elsäkerhetslag med den ändringen att 49 § 2 ska lyda enligt följande: bryter mot skyldigheten att ha egenkontrollprogram enligt 24 § 1,
2. lag om ändring i ellagen (1997:857),
3. lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:163 punkterna 1-3.

2. Tillfällig yrkesutövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3392 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 74 0 0 10
SD 0 37 0 11
MP 25 0 0 0
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 268 37 0 44


3. Vagabonderande strömmar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1140 av Jan Lindholm (MP).