En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel

Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 februari 2017

Beslut

Ändrad åldersgräns på bio för unga i sällskap av en vuxen (KrU3)

Barn ska kunna se fler biofilmer

Riksdagen vill att det
ska bli lättare för barn att
få veta saker.

Därför ska barn mellan 11 och 14 år
kunna se en bio-film
även om den är
för äldre barn eller vuxna.
Men då måste
en vuxen vara med.

Det ska också bli enklare för
film-bolagen att bestämma
vilka filmer som
ska bli barn-filmer.

 

Barn mellan 11 och 14 år ska kunna se på bio med 15-årsgräns i sällskap av en vuxen. Det innebär att vårdnadshavare i högre grad får ansvara för vilka biofilmer barnet får se.

Dessutom slopas avgiften för förhandsgranskning av filmer. De filmer som ska visas för barn under 15 år måste förhandsgranskas, men av kostnadsskäl granskar filmdistributörer färre filmer i dag. Det innebär att tillgången till barnfilmer minskar.

Syftet med förändringarna är att öka barns möjligheter att få tillgång till information.

Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag.

Lagändringarna börjar gälla 1 mars 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-01-13
Justering: 2017-01-24
Trycklov: 2017-02-01
Reservationer 3
Betänkande 2016/17:KrU3

Ändrad åldersgräns på bio för unga i sällskap av en vuxen (KrU3)

Barn mellan 11 och 14 år ska kunna se på bio med 15-årsgräns i sällskap av en vuxen. Det innebär att vårdnadshavare i högre grad får ansvara för vilka biofilmer barnet får se.

Dessutom slopas avgiften för förhandsgranskning av filmer. De filmer som ska visas för barn under 15 år måste förhandsgranskas, men av kostnadsskäl granskar filmdistributörer färre filmer i dag. Det innebär att tillgången till barnfilmer minskar.

Syftet med förändringarna är att öka barns möjligheter att få tillgång till information.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag.

Lagändringarna ska börja gälla 1 mars 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-01-31
Debatt i kammaren: 2017-02-01
4

Beslut

Beslut: 2017-02-01
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 februari 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvidgad ledsagarregel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt i de delar det avser 6 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:35 i denna del och avslår motion

2016/17:3535 av Roland Utbult m.fl. (KD).

Reservation 1 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 72 0 0 12
SD 42 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 290 14 0 45


2. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt i den utsträckning lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkten 1.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:35 i denna del.

3. Framtida övergång från en lagreglerad åldersklassificering till en självreglering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:726 av Margareta Cederfelt (M) i denna del och

2016/17:3532 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L) yrkande 1.

Reservation 2 (M, C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 1 71 0 12
SD 42 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 20 0 2
V 19 0 0 2
L 0 17 0 2
KD 13 0 1 2
- 0 0 0 1
Totalt 195 108 1 45


4. Statens medieråds framtida roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:726 av Margareta Cederfelt (M) i denna del och

2016/17:3532 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L) yrkande 2.

Reservation 3 (M, C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 1 71 0 12
SD 42 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 20 0 2
V 19 0 0 2
L 0 17 0 2
KD 13 1 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 195 109 0 45