En effektivare arbetslöshetsförsäkring

Arbetsmarknadsutskottets bet 2007/08:AU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 maj 2008

Beslut

A-kassornas avgift till staten ska bero på arbetslösheten (AU6)

A-kassorna är skyldiga att finansiera en del av statens kostnader för arbetslöshetsersättning. A-kassornas medlemmar ska i sin tur betala en avgift till kassorna som bland annat täcker kassornas avgifter till staten. A-kassor som har medlemmar med hög arbetslöshet ska från den 1 juli 2008 betala en större avgift till staten. Arbetslöshetsavgiften ska motsvara 33 procent av den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättning som kassan har betalat ut under månaden. Det ska liksom tidigare finnas en begränsning för hur mycket avgift a-kassorna ska få ta ut av sina medlemmar för att täcka arbetslöshetsavgiften. Kassorna får inte ta ut sådan avgift av medlemmar som till exempel har arbetslöshetsersättning eller sjukpenning och inte mer än 300 kronor i månaden av övriga medlemmar. Vidare ökar antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen från fem till sju dagar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-17
Justering: 2008-05-06
Betänkande publicerat: 2008-05-14
Trycklov: 2008-05-12
Reservationer 2
bet 2007/08:AU6

A-kassornas avgift till staten ska bero på arbetslösheten (AU6)

A-kassorna är skyldiga att finansiera en del av statens kostnader för arbetslöshetsersättning. A-kassornas medlemmar ska i sin tur betala en avgift till kassorna som bland annat täcker kassornas avgifter till staten. A-kassor som har medlemmar med hög arbetslöshet ska från den 1 juli 2008 betala en större avgift till staten. Arbetslöshetsavgiften ska motsvara 33 procent av den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättning som kassan har betalat ut under månaden. Det ska liksom tidigare finnas en begränsning för hur mycket avgift a-kassorna ska få ta ut av sina medlemmar för att täcka arbetslöshetsavgiften. Kassorna får inte ta ut medlemsavgift av medlemmar som är arbetslösa eller sjukskrivna och inte mer än 300 kronor i månaden av övriga medlemmar. Vidare ökar antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen från fem till sju dagar. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-21
4

Beslut

Beslut: 2008-05-22
10 förslagspunkter, 9 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 22 maj 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Antagande av lagförslag och avslag på motionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor,
2. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
3. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:118 punkterna 1-3 och avslår motion
2007/08:A12 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s, v, mp).

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1103026
m810016
c21008
fp22006
kd19005
v01705
mp01405
Totalt144134071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Inträdeskrav och ersättningsnivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A345 yrkandena 2, 3 och 12, 2007/08:A347 yrkande 9 och 2007/08:A349 yrkande 14.

3. Överhoppningsbar tid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A227 och 2007/08:A267.

4. Utredningen om obligatorisk a-kassa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A233 och 2007/08:A345 yrkande 11.

5. Företagare, egenanställda och sociala arbetskooperativ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:N323 yrkande 22, 2007/08:A244, 2007/08:A319, 2007/08:A332 och 2007/08:A340.

Reservation 2 (v, mp)

6. Förtroendevalda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:A322.

7. Familjehemsföräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A333, 2007/08:A339 och 2007/08:A395.

8. Sjukskrivna och deltidsarbetslösa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A263 och 2007/08:A299.

9. Studier och a-kassa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub408 och 2007/08:A294.

10. Arbetsgivarintyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:A324.