En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU40

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 27 maj 2020

Nästa händelse: Beslut 27 maj 2020

Utskottets förslag

Krav på skyndsam handläggning när straff ska verkställas i annat EU-land (JuU40)

Nya regler ska påskynda processen efter att det beslutats att en svensk frihetsberövande dom ska verkställas i ett annat EU-land. Regeringens förslag innebär bland annat att det införs ett krav på skyndsam handläggning vid Kriminalvården och de allmänna domstolarna när en svensk dom på frihetsberövande straff ska sändas över till ett annat EU-land.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-07
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-05-14
Reservationer 2
bet 2019/20:JuU40

Alla beredningar i utskottet

2020-05-07, 2020-04-23

Krav på skyndsam handläggning när straff ska verkställas i annat EU-land (JuU40)

Nya regler ska påskynda processen efter att det beslutats att en svensk frihetsberövande dom ska verkställas i ett annat EU-land. Regeringens förslag innebär bland annat att det införs ett krav på skyndsam handläggning vid Kriminalvården och de allmänna domstolarna när en svensk dom på frihetsberövande straff ska sändas över till ett annat EU-land.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2020.

Förslagspunkter

1. En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen,
2. lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott,
3. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:89 punkterna 1-3.

2. Obligatoriskt överförande av straffverkställighet inom EU

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3546 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

3. Åtgärder för att öka antalet överföringar av straffverkställighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:32 av Robert Halef (KD) yrkande 1,

2019/20:1644 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2019/20:2729 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 8 och

2019/20:3062 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 2 (M, C, KD, L)

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-25
Debatt i kammaren: 2020-05-26
4

Beslut

Beslut: 2020-05-27
3 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen,
2. lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott,
3. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:89 punkterna 1-3.

2. Obligatoriskt överförande av straffverkställighet inom EU

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3546 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

3. Åtgärder för att öka antalet överföringar av straffverkställighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:32 av Robert Halef (KD) yrkande 1,

2019/20:1644 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2019/20:2729 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 8 och

2019/20:3062 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 2 (M, C, KD, L)