En effektivare lag om elektronisk kommunikation

Trafikutskottets betänkande 2007/08:TU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 oktober 2007

Beslut

Effektivare lag om elektronisk kommunikation ska ge tryggare marknad (TU2)

Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) ska bli effektivare genom minskade handläggningstider och effektivare processer hos de allmänna förvaltningsdomstolarna. Det innebär bland annat att kammarrätten ska vara sista instans för prövning av mål enligt LEK och att sådana mål ska handläggas skyndsamt. Syftet är att minska den osäkerhet som finns på marknaden och därmed förbättra tele- och IT-operatörernas möjligheter att investera och utveckla sin verksamhet. På så vis ska utvecklingen mot ett informationssamhälle för alla påskyndas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-09-25
Justering: 2007-10-18
Betänkande publicerat: 2007-10-22
Trycklov: 2007-10-22
Reservationer 1
Betänkande 2007/08:TU2

Effektivare lag om elektronisk kommunikation ska ge tryggare marknad (TU2)

Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) ska bli effektivare genom minskade handläggningstider och effektivare processer hos de allmänna förvaltningsdomstolarna. Det innebär bland annat att kammarrätten ska vara sista instans för prövning av mål enligt LEK och att sådana mål ska handläggas skyndsamt.

Syftet är att minska den osäkerhet som finns på marknaden och därmed förbättra tele- och IT-operatörernas möjligheter att investera och utveckla sin verksamhet. På så vis ska utvecklingen mot ett informationssamhälle för alla påskyndas. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-10-31
4

Beslut

Beslut: 2007-10-31
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 31 oktober 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
b) lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:119 och avslår motion
2006/07:T16 av Kent Persson m.fl. (v).

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s950035
m820015
c21008
fp180010
kd17007
v01903
mp01504
Totalt23334082

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag