En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler

Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 september 2012

Beslut

Regler för sprutor och kanyler EU-anpassas (SoU24)

Reglerna för införsel och handel med sprutor och kanyler EU-anpassas. Genom den nya lagen försvinner kravet på tillstånd för införsel och handel med produkterna. I stället införs krav på anmälan för försäljning inom Sverige. Detta innebär att kravet på tillstånd upphävs för personer som använder produkterna i sin yrkesutövning. När det gäller privatinförsel ska den vara tillåten endast om den sker för eget eller för en familjemedlems medicinska bruk eller annat lovligt ändamål. Lagen börjar gälla den 1 november 2012.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-05-31
Justering: 2012-08-27
Betänkande publicerat: 2012-09-10
Trycklov: 2012-09-10
Reservationer 1
Betänkande 2011/12:SoU24

Regler för sprutor och kanyler EU-anpassas (SoU24)

Reglerna för införsel och handel med sprutor och kanyler EU-anpassas. Genom den nya lagen försvinner kravet på tillstånd för införsel och handel med produkterna. I stället införs krav på anmälan för försäljning inom Sverige. Detta innebär att kravet på tillstånd upphävs för personer som använder produkterna i sin yrkesutövning. När det gäller privatinförsel ska den vara tillåten endast om den sker för eget eller för en familjemedlems medicinska bruk eller annat lovligt ändamål. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med den ändringen att lagen ska börja gälla den 1 november 2012 i stället för den 1 juli 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-09-19
4

Beslut

Beslut: 2012-09-19
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 september 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om införsel av och handel med sprutor och kanyler med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet ska vara den 1 november 2012.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2011/12:112 och avslår motion
2011/12:So6 av Margareta Sandstedt (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M970010
MP25000
FP23001
C23000
SD02000
V17002
KD18001
-0000
Totalt30320026

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag