Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2020

Beslut

Vinterbensin ska tillfälligt tillåtas fram till 31 maj (MJU18)

Spridningen av det nya coronaviruset har lett till minskad försäljning av vinterbensin, med platsbrist i bensindepåerna som resultat. Regeringen vill därför senarelägga årets övergång till sommarbensin så att bensinleverantörerna får längre tid på sig att byta ut sorterna. Syftet är att hindra bensinbrist i landet i sommar eftersom vinterbensin inte får säljas då. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Enligt nuvarande bestämmelse inleds sommarperioden den 1 maj i södra Sverige och den 16 maj i norra Sverige. Beslutet innebär att periodens början tillfälligt senareläggs till 1 juni. Nuvarande bestämmelser ska sedan återinföras efter årsskiftet.

De nya bestämmelserna börjar gälla 1 maj 2020 respektive 1 januari 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-28
Justering: 2020-04-28
Trycklov: 2020-04-28
Betänkande 2019/20:MJU18

Vinterbensin ska tillfälligt tillåtas fram till 31 maj (MJU18)

Spridningen av det nya coronaviruset har lett till minskad försäljning av vinterbensin, med platsbrist i bensindepåerna som resultat. Regeringen vill därför senarelägga årets övergång till sommarbensin så att bensinleverantörerna får längre tid på sig att byta ut sorterna. Syftet är att hindra bensinbrist i landet i sommar eftersom vinterbensin inte får säljas då. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Enligt nuvarande bestämmelse inleds sommarperioden den 1 maj i södra Sverige och den 16 maj i norra Sverige. Regeringens förslag innebär att periodens början tillfälligt senareläggs till 1 juni. Nuvarande bestämmelser ska sedan återinföras efter årsskiftet. 

De nya bestämmelserna föreslås börja gälla 1 maj 2020 respektive 1 januari 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-28
Debatt i kammaren: 2020-04-29
4

Beslut

Beslut: 2020-04-29
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319) om att sommarperiodens början senareläggs,
2. lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319) om att sommarperioden återgår till nuvarande datum efter årets utgång.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:160 punkterna 1 och 2.