En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga

Näringsutskottets betänkande 2021/22:NU16

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 20 januari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-17, 2022-01-20