En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU25

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 15 juni 2021

Nästa händelse: Beredning 25 maj 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-06-01
Justering: 2021-06-08
Trycklov: 2021-06-09
Betänkande 2020/21:SoU25

Alla beredningar i utskottet

2021-06-01, 2021-05-25, 2021-05-06, 2021-04-22
3

Debatt

Bordläggning: 2021-06-11
Debatt i kammaren: 2021-06-14
4

Beslut

Beslut: 2021-06-15