En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4

Utbildningsutskottets bet 2016/17:UbU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 mars 2017

Beslut

Betyg från årskurs fyra ska kunna införas på försök (UbU10)

Skolor kan testa ge betyg från fyran

Från och med i höst kan
skolor få testa att
ge betyg redan i fyran
och femman.

Det ska vara på försök
och som mest får
100 skolor vara med.

Men de rektorer och lärare
som inte vill vara med i försöket
behöver inte vara det.

Det har riksdagen bestämt.

Betyg införs på försök från årskurs 4. Regeringen får rätt att starta upp en sådan försöksverksamhet och sätta upp lämpliga regler. Som mest ska 100 skolor kunna delta i försöksverksamheten.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag, vilket innebär att skollagen ändras.

En förutsättning för att en försöksverksamhet ska kunna starta är dock att det finns ett intresse av att delta hos berörd skolas rektor och lärare. Innan en försöksverksamhet startas upp ska också berörda föräldrar och elever ha fått information om det och ha haft möjlighet att framföra sina åsikter.

Lagändringen ska börja gälla den 1 april 2017. Det innebär att en del skolor redan i höst kan välja att vara med i försöksverksamheten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-12-15
Justering: 2017-02-23
Trycklov: 2017-02-24
Reservationer 3
bet 2016/17:UbU10

Betyg från årskurs fyra ska kunna införas på försök (UbU10)

Betyg införs på försök från årskurs 4. Regeringen får rätt att starta upp en sådan försöksverksamhet och sätta upp lämpliga regler. Som mest ska 100 skolor kunna delta i försöksverksamheten.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, vilket innebär att skollagen ändras.

En förutsättning för att en försöksverksamhet ska kunna starta är dock att det finns ett intresse av att delta hos berörd skolas rektor och lärare. Innan en försöksverksamhet startas upp ska också berörda föräldrar och elever ha fått information om det och ha haft möjlighet att framföra sina åsikter.

Lagändringen ska börja gälla den 1 april 2017. Det innebär att en del skolor redan i höst kan välja att vara med i försöksverksamheten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-02-28
Debatt i kammaren: 2017-03-01
4

Beslut

Beslut: 2017-03-01
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:46 och avslår motionerna

2016/17:835 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 14,

2016/17:3533 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3537 av Daniel Riazat m.fl. (V).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 0 39 0 8
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 0 0 17 4
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 1 0 1
Totalt 255 40 17 37


2. Utvärdering av försöksverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3538 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD).

Reservation 3 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 0 75 0 9
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 20 0 2
V 8 0 9 4
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 1 0 0 1
Totalt 177 127 9 36