En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025, m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2020/21:AU11

Planerat beslutsdatum: 10 juni 2021

Nästa händelse: Beredning 20 april 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-06-01
Justering: 2021-06-03
Trycklov: 2021-06-04
Betänkande 2020/21:AU11

Alla beredningar i utskottet

2021-06-01, 2021-04-20
3

Debatt

Bordläggning: 2021-06-09
Debatt i kammaren: 2021-06-10
4

Beslut

Beslut: 2021-06-10