En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Socialförsäkringsutskottets bet 2016/17:SfU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2017

Beslut

Polisen får hjälpa Migrationsverket att förflytta personer från asylboenden (SfU7)

Migrationsverket ska få begära hjälp av polisen med att förflytta personer som inte flyttar frivilligt från ett asylboende, trots att de inte längre har rätt att bo kvar. Det kan till exempel vara när en persons utvisningsbeslut börjar gälla, eller om personen har fått uppehållstillstånd och boende i en kommun.

Förutsättningen för att Migrationsverket ska kunna begära hjälp från polisen är till exempel att personen inte flyttar ut trots uppmaningar, eller om det finns en risk för att personen skulle kunna skada sig själv.

Syftet med regeringens förslag är bland annat att frigöra platser till nya asylsökanden och att minska statens kostnader. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 maj 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-23
Justering: 2017-03-23
Trycklov: 2017-03-24
Reservationer 2
bet 2016/17:SfU7

Polisen får hjälpa Migrationsverket att förflytta personer från asylboenden (SfU7)

Migrationsverket ska få begära hjälp av polisen med att förflytta personer som inte flyttar frivilligt från ett asylboende, trots att de inte längre har rätt att bo kvar. Det kan till exempel vara när en persons utvisningsbeslut börjar gälla, eller om personen har fått uppehållstillstånd och boende i en kommun.

Förutsättningen för att Migrationsverket ska kunna begära hjälp från polisen är till exempel att personen inte flyttar ut trots uppmaningar, eller om det finns en risk för att personen skulle kunna skada sig själv.

Syftet med regeringens förslag är bland annat att frigöra platser till nya asylsökanden och att minska statens kostnader. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 maj 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-28
Debatt i kammaren: 2017-03-29
4

Beslut

Beslut: 2017-03-29
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:86 och avslår motion

2016/17:3607 av Christina Höj Larsen m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 73 0 0 11
SD 39 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 10 0 0 6
- 1 0 0 1
Totalt 274 18 0 57


2. Resurser till Polismyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3606 av Paula Bieler m.fl. (SD).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 73 0 0 11
SD 0 39 0 8
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 2 0 16 3
L 16 0 0 3
KD 10 0 0 6
- 0 1 0 1
Totalt 236 40 16 57