En jämställd arbetsmarknad – regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet

Arbetsmarknadsutskottets bet 2009/10:AU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2010

Beslut

Vägen till en jämställd arbetsmarknad (AU6)

Regeringen redovisar i en skrivelse sin syn på vilken inriktning jämställdhetspolitiken bör ha inom arbetsmarknads- och näringslivsområdet under de kommande åren. I korthet handlar det om fyra strategier: Motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden och i näringslivet. Främja jämställda villkor för entreprenörskap. Jämställt deltagande i arbetslivet. Jämställda arbetslivsvillkor. Under 2011 planerar regeringen att berätta vilka insatser som genomförts och resultatet av detsamma. Det har dessutom väckts 76 motionsyrkanden som berör relaterade frågor, med anledning av skrivelsen och under den allmänna motionstiden. Riksdagen sa nej till motionerna och avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-02-02
Justering: 2010-02-16
Betänkande publicerat: 2010-03-03
Trycklov: 2010-03-03
Reservationer 14
bet 2009/10:AU6

Vägen till en jämställd arbetsmarknad (AU6)

Regeringen redovisar i en skrivelse sin syn på vilken inriktning jämställdhetspolitiken bör ha inom arbetsmarknads- och näringslivsområdet under de kommande åren.

I korthet handlar det om fyra strategier:

  • Motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden och i näringslivet.
  • Främja jämställda villkor för entreprenörskap.
  • Jämställt deltagande i arbetslivet.
  • Jämställda arbetslivsvillkor.
Under 2011 planerar regeringen att berätta vilka insatser som genomförts och resultatet av detsamma.

Det har dessutom väckts 76 motionsyrkanden som berör relaterade frågor, med anledning av skrivelsen och under den allmänna motionstiden. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna och att ärendet avslutas med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-11
4

Beslut

Beslut: 2010-03-17
12 förslagspunkter, 10 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 mars 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Jämställd arbetsmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:A260 av Helén Pettersson i Umeå och Ibrahim Baylan (båda s),
2009/10:A2 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 1,
2009/10:A291 av Eva-Lena Jansson (s) yrkande 1,
2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 6 och
2009/10:A318 av Anne Marie Brodén (m).

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m780018
c180011
fp23005
kd18006
v01903
mp01405
-0001
Totalt137134078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Arbetsmarknad och utbildningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:A395 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) yrkande 32,
2008/09:A403 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 8,
2009/10:A3 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkandena 6, 7 och 10 samt
2009/10:A448 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 8.

Reservation 2 (mp)

3. Jämställda villkor för entreprenörskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:A1 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkandena 9 och 10,
2009/10:A2 av Berit Högman m.fl. (s) yrkandena 9 och 10 samt
2009/10:A3 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkandena 11, 12 och 14.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m810015
c190010
fp23005
kd20004
v01903
mp01603
-0001
Totalt143138068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Jämställda löner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:A315 av Josefin Brink m.fl. (v),
2008/09:A395 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) yrkande 18,
2008/09:A398 av Lars U Granberg m.fl. (s) yrkande 2,
2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) yrkandena 18 och 20,
2009/10:A3 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkandena 3 och 5,
2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 7 och 8,
2009/10:A414 av Lars U Granberg m.fl. (s) yrkande 2,
2009/10:A422 av Anne Ludvigsson m.fl. (s) och
2009/10:A438 av Anne Ludvigsson m.fl. (s).

Reservation 4 (mp)

5. Föräldraförsäkring m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:A359 av Maria Kornevik Jakobsson (c),
2009/10:A1 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 1,
2009/10:A2 av Berit Högman m.fl. (s) yrkandena 7 och 8,
2009/10:A3 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkandena 9 och 13 samt
2009/10:A382 av Fredrik Lundh m.fl. (s) yrkande 3.

Reservation 5 (s)
Reservation 6 (v)
Reservation 7 (mp)

6. Nationell granskning av privatiseringar inom vård och omsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:A1 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 11.

Reservation 8 (v)

7. Arbetsvärdering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:A201 av Magdalena Andersson (m),
2008/09:A307 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 6 och 7 samt
2009/10:A1 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkandena 6 och 7.

Reservation 9 (v)

8. Genomförande av FN:s kvinnokonvention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:A204 av Kalle Larsson m.fl. (v).

Reservation 10 (v)

9. Jämställdhetsarbetet och dess organisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:A259 av Carina Hägg (s),
2008/09:A284 av Åsa Lindestam (s),
2008/09:A290 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkandena 3-6,
2008/09:A319 av Carina Ohlsson (s),
2008/09:A395 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) yrkandena 27 och 28,
2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) yrkandena 32 och 33,
2009/10:A298 av Christina Axelsson (s) och
2009/10:A383 av Matilda Ernkrans m.fl. (s).

Reservation 11 (v)
Reservation 12 (mp)

10. Mansrollen, män och jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:A370 av Carina Hägg (s) yrkande 4,
2008/09:A376 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson (båda mp) yrkandena 1, 2 och 5-10,
2008/09:A398 av Lars U Granberg m.fl. (s) yrkande 7,
2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) yrkandena 13 och 15,
2009/10:A414 av Lars U Granberg m.fl. (s) yrkande 8 och
2009/10:A439 av Birgitta Eriksson m.fl. (s).

Reservation 13 (mp)

11. Övriga jämställdhetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Ju253 av Carina Hägg (s) yrkande 4,
2008/09:A296 av Carina Hägg (s),
2008/09:A370 av Carina Hägg (s) yrkande 2 och
2008/09:A395 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) yrkandena 16 och 31.

Reservation 14 (mp)

12. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2008/09:198 till handlingarna.