En jobbgaranti för ungdomar

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2007/08:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 oktober 2007

Beslut

Jobbgaranti för ungdomar (AU2)

Den 1 december 2007 avskaffas de kommunala ungdomsprogrammen och ungdomsgarantin och ersätts av en jobbgaranti för ungdomar mellan 16 och 24 år. Ungdomar kommer att omfattas av jobbgarantin när de har varit inskrivna tre månader som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Först får den arbetssökande mer stöd och uppföljning i sitt arbetssökande. Därefter ska det aktiva matchningsarbetet kombineras med till exempel praktik eller utbildning. Ersättningen till deltagarna ska utformas så att den inte avhåller ungdomar från att välja reguljära studier framför arbetslöshet. Den som är frånvarande utan giltiga skäl eller på andra sätt missköter jobbgarantin ska få minskad ersättning på samma sätt som gäller inom aktivitetsgarantin.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-10-18
Justering: 2007-10-23
Betänkande publicerat: 2007-10-25
Trycklov: 2007-10-23
Reservationer 2
Betänkande 2007/08:AU2

Jobbgaranti för ungdomar (AU2)

Den 1 december 2007 avskaffas de kommunala ungdomsprogrammen och ungdomsgarantin och ersätts av en jobbgaranti för ungdomar mellan 16 och 24 år. Ungdomar kommer att omfattas av jobbgarantin när de har varit inskrivna tre månader som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Först får den arbetssökande mer stöd och uppföljning i sitt arbetssökande. Därefter ska det aktiva matchningsarbetet kombineras med till exempel praktik eller utbildning.

Ersättningen till deltagarna ska utformas så att den inte avhåller ungdomar från att välja vanliga studier framför arbetslöshet. Den som är frånvarande utan giltiga skäl eller på andra sätt missköter jobbgarantin ska få minskad ersättning på samma sätt som gäller inom aktivitetsgarantin.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-10-31
4

Beslut

Beslut: 2007-10-31
8 förslagspunkter, 7 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 31 oktober 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på proposition 2006/07:118

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A37, 2006/07:A38 och 2006/07:A39.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s196033
m830014
c21008
fp19009
kd17007
v01903
mp01504
Totalt141130078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Utbildningsinsatser för långtidsarbetslösa ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A347 yrkande 2, 2007/08:A391 yrkande 7, 2007/08:A398 yrkande 5 och 2007/08:A400 yrkande 23.

3. Introjobb

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A398 yrkande 6 och 2007/08:A400 yrkande 24.

4. Riktade jobbinsatser och åldersgränser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub498 yrkande 2.

5. Kommunalt uppföljningsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:A347 yrkande 3.

Reservation 2 (v)

6. Ekonomiskt stöd till personer som inte fyllt 20 år och saknar arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:A314.

7. Vissa övriga frågor om arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A209 och 2007/08:A391 yrkande 5.

8. Antagande av lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2007:395) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program,
2. lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program,
3. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
4. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
5. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:118 punkterna 1-5.