En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2018

Beslut

Karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen blir färre (AU13)

Antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sju till sex. I dag måste den som ansöker om arbetslöshetsersättning ha varit arbetslös i minst sju dagar innan det är möjligt att få ersättning. Syftet med att minska till sex dagar är att öka den ekonomiska tryggheten för personer som blir arbetslösa utan att för den skull minska drivkraften till att hitta ett nytt jobb.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringen börjar gälla den 2 juli 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen blir färre (AU13)

Antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sju till sex. I dag måste den som ansöker om arbetslöshetsersättning ha varit arbetslös i minst sju dagar innan det är möjligt att få ersättning. Syftet med att minska till sex dagar är att öka den ekonomiska tryggheten för personer som blir arbetslösa utan att för den skull minska drivkraften till att hitta ett nytt jobb.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringen föreslås börja gälla den 2 juli 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.