En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation

Justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2008

Beslut

Utvecklingen av tingsrättsorganisationen (JuU19)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om hur tingsrättsorganisationen ska utvecklas vidare. Regeringen tar ställning till samtliga inneliggande förslag till förändringar av tingsrättsorganisationen. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-10
Justering: 2008-04-22
Betänkande publicerat: 2008-04-23
Trycklov: 2008-04-23
Reservationer 1
Betänkande 2007/08:JuU19

Utvecklingen av tingsrättsorganisationen (JuU19)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om hur tingsrättsorganisationen ska utvecklas vidare. Regeringen tar ställning till samtliga inneliggande förslag till förändringar av tingsrättsorganisationen. Justitieutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-07
4

Beslut

Beslut: 2008-05-07
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2007/08:117 till handlingarna.

2. Den framtida tingsrättsorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju27, 2007/08:Ju28, 2007/08:Ju29 och 2007/08:Ju30.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m830014
c24005
fp24004
kd20004
v01705
mp01405
Totalt151144054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag