En mer jämställd föräldrapenning

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 november 2015

Beslut

En mer jämställd föräldrapenning (SfU5)

Föräldrapenningen blir mer jämställd

Föräldrar kan få pengar från Försäkrings-kassan
när de stannar hemma från arbetet
för att ta hand om sina barn.
Det kallas för föräldra-penning.

De dagar en förälder är hemma
och får föräldra-penning
kallas föräldra-dagar.

När ett barn har två föräldrar
som tillsammans bestämmer om sitt barn
kan en förälder ge bort en del av sina föräldra-dagar
till den andra föräldern.

Nu har riksdagen bestämt
att 90 föräldra-dagar är reserverade
för varje förälder.

Det betyder att en förälder
inte får ge bort 90 av sina föräldra-dagar
till den andra föräldern.

Beslutet gäller föräldrar som har barn
som är födda 1 januari 2016 och senare.

Föräldrar som har barn som är födda före 2016
får inte ge bort 60 föräldra-dagar
till den andra föräldern.

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern. Det innebär att antalet dagar med föräldrapenning som är reserverade för en förälder och inte kan avstås till den andra föräldern, ökar från 60 till 90 dagar. Som en följd av detta ändras också reglerna om jämställdhetsbonus. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa samtidigt nej till tre motioner som väckts med anledning av förslaget om föräldrapenning och sju motionsförslag från allmänna motionstiden 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

En mer jämställd föräldrapenning (SfU5)

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern. Det innebär att antalet dagar med föräldrapenning som är reserverade för en förälder och inte kan avstås till den andra föräldern, ökar från 60 till 90 dagar. Som en följd av detta ändras också reglerna om jämställdhetsbonus. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till tre motioner som väckts med anledning av förslaget om föräldrapenning och sju motionsförslag från allmänna motionstiden 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.