En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet

Socialutskottets bet 2012/13:SoU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2013

Beslut

Ny myndighet för folkhälsofrågor (SoU27)

Den 1 januari 2014 börjar den nya myndigheten för folkhälsofrågor, Folkhälsomyndigheten, sin verksamhet. Myndigheten ska ha hand om de uppgifter som Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Smittskyddsinstitutet (SMI) har i dag. Dessutom ska vissa uppgifter som i nuläget hör till Socialstyrelsen läggas på den nya myndigheten.

Bildandet av den nya myndigheten innebär också att FHI och SMI avvecklas.

Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-23
Justering: 2013-05-16
Betänkande publicerat: 2013-05-23
Trycklov: 2013-05-23
Reservationer 1
bet 2012/13:SoU27

Ny myndighet för folkhälsofrågor (SoU27)

Den 1 januari 2014 ska den nya myndigheten för folkhälsofrågor, Folkhälsomyndigheten, börja sin verksamhet. Myndigheten ska ha hand om de uppgifter som Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Smittskyddsinstitutet (SMI) har i dag. Dessutom ska vissa uppgifter som i nuläget hör till Socialstyrelsen läggas på den nya myndigheten.

Bildandet av den nya myndigheten innebär också att FHI och SMI avvecklas.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-06-13
4

Beslut

Beslut: 2013-06-13
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att riksdagens tidigare ställningstagande angående Statens folkhälsoinstituts roll efter ombildningen 2001 fr.o.m. den 1 januari 2014 inte längre ska gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:116 punkt 11 och avslår motion
2012/13:So16 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkandena 1-4.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M910016
MP02401
FP20004
C19004
SD19001
V01504
KD16003
Totalt165130054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
2. lag om ändring i tobakslagen (1993:581),
3. lag om ändring i epizootilagen (1999:657),
4. lag om ändring i zoonoslagen (1999:658),
5. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
6. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),
7. lag om ändring i alkohollagen (2010:1622),
8. lag om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser,
9. lag om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram,
10. lag om ändring i lagen (2012 :492) om pliktexemplar av elektroniskt material.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:116 punkterna 1-10.