En modernare rättegång – några ytterligare frågor

Justitieutskottets bet 2007/08:JuU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2008

Beslut

Prövningstillstånd till hovrätt införs i familjemål (JuU31)

Det ska i fortsättningen krävas prövningstillstånd för att hovrätten ska ta upp ett överklagande i ett familjemål till prövning. Prövningstillstånd ska beviljas till exempel om hovrätten vid sin inledande bedömning kommer fram till att tingsrättens dom bör ändras eller om det inte annars går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt. Riksdagen beslutar samtidigt att försöksverksamheten med att använda videokonferens ska bli permanent i förvaltningsdomstolarna, det vill säga länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätten. Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2008, då även tidigare beslutade lagändringar för modernare rättegångar träder i kraft.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen Avslag på motionen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-05-22
Justering: 2008-06-05
Betänkande publicerat: 2008-06-05
Trycklov: 2008-06-05
Reservationer 2
bet 2007/08:JuU31

Prövningstillstånd till hovrätt införs i familjemål (JuU31)

Det ska i fortsättningen krävas prövningstillstånd för att hovrätten ska ta upp ett överklagande i ett familjemål till prövning. Prövningstillstånd ska beviljas till exempel om hovrätten vid sin inledande bedömning kommer fram till att tingsrättens dom bör ändras eller om det inte annars går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt.

Riksdagen beslutar samtidigt att försöksverksamheten med att använda videokonferens ska bli permanent i förvaltningsdomstolarna, det vill säga länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätten.

Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2008, då även tidigare beslutade lagändringar för modernare rättegångar träder i kraft. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-16
4

Beslut

Beslut: 2008-06-16
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ljud- och bildteknik i förvaltningsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),
b) lag om ändring i lagen (2001:25) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol,
c) lag om ändring i lagen (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:139 i denna del.

2. Prövningstillstånd i familjemål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i äktenskapsbalken,
b) lag om ändring i föräldrabalken,
c) lag om ändring i lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken,
d) lag om ändring i lagen (2005:684) om ändring i äktenskapsbalken,
e) lag om ändring i lagen (2005:685) om ändring i föräldrabalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:139 i denna del och avslår motion 2007/08:Ju36 yrkande 1.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m870010
c21008
fp20008
kd18006
v01804
mp01603
Totalt146136067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Utvärdering av vårdnadsreformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju36 yrkande 2.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m870010
c21008
fp20008
kd18006
v01804
mp01405
Totalt146134069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag