En möjlighet för vissa försäkringsföreningar att tillämpa anpassade rörelseregler

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU35

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2021

Beslut

Ändring i försäkringsrörelselagen (FiU35)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ändring i försäkringsrörelselagen. Ändringen ger vissa så kallade försäkringsföreningar åter möjlighet att använda särskilt anpassade regler. Den möjligheten togs oavsiktligt bort i maj 2021. Lagändringen börjar gälla den 1 mars 2022.

Riksdagen sa också ja till en ändring av rättelsekaraktär i spellagen som börjar gälla den 1 januari 2022.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-12-07, 2021-11-30

Ändring i försäkringsrörelselagen (FiU35)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ändring i försäkringsrörelselagen. Ändringen ger vissa så kallade försäkringsföreningar åter möjlighet att använda särskilt anpassade regler. Den möjligheten togs oavsiktligt bort i maj 2021. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 mars 2022.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till en ändring av rättelsekaraktär i spellagen som ska börja gälla den 1 januari 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.