En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön

Utbildningsutskottets bet 2018/19:UbU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 november 2018

Beslut

En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön (UbU4)

Regeringen har i en skrivelse tagit fram en nationell strategi med mål för Sveriges deltagande och värdskap vid den internationella forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS). ESS håller på att byggas utanför Lund och väntas vara i full drift år 2025. Den nationella strategin omfattar både ESS och den befintliga forskningsanläggningen MAX IV samt den kunskapsmiljö som håller på att bildas runt dessa anläggningar.

Riksdagen välkomnade regeringens strategi för Sveriges arbete med ESS och lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-11
Justering: 2018-11-08
Trycklov: 2018-11-09
Reservationer 1
bet 2018/19:UbU4

En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön (UbU4)

Regeringen har i en skrivelse tagit fram en nationell strategi med mål för Sveriges deltagande och värdskap vid den internationella forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS). ESS håller på att byggas utanför Lund och väntas vara i full drift år 2025. Den nationella strategin omfattar både ESS och den befintliga forskningsanläggningen MAX IV samt den kunskapsmiljö som håller på att bildas runt dessa anläggningar.

Utbildningsutskottet välkomnar regeringens strategi för Sveriges arbete med ESS. Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-20
Debatt i kammaren: 2018-11-21
4

Beslut

Beslut: 2018-11-21
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 21 november 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:262 till handlingarna.

2. Forskare och forskningsklimatet i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4197 av Erik Bengtzboe m.fl. (M).

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 64 0 6
SD 61 0 0 1
C 27 0 0 4
V 25 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 18 0 0 2
MP 16 0 0 0
Totalt 257 64 0 28