En ny fängelse- och häkteslagstiftning

Justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2010

Beslut

Glasrutor kan hålla intagna åtskilda från besökaren (JuU21)

Riksdagen har beslutat om en modernisering av fängelse- och häkteslagstiftning. Beslutet innebär i huvudsak att: Alla intagna ska få en plan för hur fängelsevistelsen bäst anpassas till deras behov. Kraven för att få permission förtydligas. Kriminalvården få nya kontrollmöjligheter, besökaren och intagna ska exempelvis kunna hållas åtskilda av glasrutor. Speciella restriktioner för häktade ska kunna överklagas. Kriminalvårdsnämnden avskaffas. Den nya fängelse- och häkteslagstiftningen börjar gälla den 1 april 2011. Dessutom har Riksrevisionen granskat kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott. Riksdagen menar att lagförslaget även täcker detta ärende och att det därför kan avslutas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Avslag på framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 38 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-27
Justering: 2010-05-20
Betänkande publicerat: 2010-05-24
Trycklov: 2010-05-24
Reservationer 24
Betänkande 2009/10:JuU21

Glasrutor kan hålla intagna åtskilda från besökaren (JuU21)

Regeringen föreslår en modernisering av fängelse- och häkteslagstiftning. Förslaget innebär i huvudsak att:

  • Alla intagna ska få en plan för hur fängelsevistelsen bäst anpassas till deras behov.
  • Kraven för att få permission förtydligas.
  • Kriminalvården få nya kontrollmöjligheter, besökaren och intagna ska exempelvis kunna hållas åtskilda av glasrutor.
  • Speciella restriktioner för häktade ska kunna överklagas.
  • Kriminalvårdsnämnden avskaffas.
Den nya fängelse- och häkteslagstiftningen föreslås börja gälla den 1 april 2011.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens beslut.

Dessutom har Riksrevisionen granskat kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott. Justitieutskottet menar att lagförslaget även täcker detta ärende och att det därför kan avslutas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-02
4

Beslut

Beslut: 2010-06-02
29 förslagspunkter, 27 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Behovet av ny lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju394 yrkande 4 och 2009/10:Ju337 yrkande 11.

2. En individuellt utformad verkställighetsplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2009/10:RRS21 punkt 1 och motion 2008/09:Ju379 yrkande 58.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m810015
c26003
fp23005
kd22002
v01903
mp01504
-1000
Totalt153145051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Kvinnor i kriminalvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju378, 2009/10:Ju6 yrkande 1, 2009/10:Ju263 och 2009/10:Ju427 yrkande 29.

Reservation 2 (s, v, mp)

4. Särskilt stöd till kvinnor i anstalt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju402 yrkandena 2 och 3, 2008/09:Ju472 yrkandena 6 och 7, 2008/09:A395 yrkande 9 och 2009/10:Ju381 yrkande 6.

Reservation 3 (mp)

5. Barnperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju224 och 2008/09:Ju421 yrkandena 1-6.

Reservation 4 (s, v, mp)

6. Långtidsdömda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 1 kap. 7 § regeringens förslag till fängelselag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:135 i denna del och avslår motion 2009/10:Ju6 yrkande 2.

Reservation 5 (s, v, mp)

7. Sysselsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju435 yrkande 6 och 2009/10:Ju366.

Reservation 6 (s, v, mp)

8. Behandlingsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju381 yrkande 5 och 2009/10:Ju424 yrkandena 4 och 5.

Reservation 7 (v, mp)

9. Mångfald av behandlingsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:So312 yrkande 11.

Reservation 8 (v)

10. Utslussning och samverkan inför frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2009/10:RRS21 punkt 2 och motionerna 2008/09:Ju379 yrkandena 59 och 60, 2008/09:Ju387, 2008/09:Ju389, 2008/09:Ju435 yrkande 5, 2009/10:Ju261, 2009/10:Ju394, 2009/10:Ju427 yrkandena 27 och 28 samt 2009/10:So634 yrkande 2.

Reservation 9 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m810015
c26003
fp23005
kd22002
v01903
mp01504
-1000
Totalt153145051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Frivård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:So312 yrkandena 9 och 10.

Reservation 10 (v)

12. Behandling efter straffets avtjänande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju424 yrkande 6.

Reservation 11 (v, mp)

13. Incidentutredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju402 yrkande 5.

Reservation 12 (mp)

14. Innehav av egendom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju379 yrkande 69.

Reservation 13 (s, v, mp)

15. Besök och andra kontakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
a) 7 kap. 2 § regeringens förslag till fängelselag,
b) 3 kap. 2 § regeringens förslag till häkteslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:135 i denna del och avslår motion 2009/10:Ju6 yrkande 3.

Reservation 14 (s, v, mp)

16. Permission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 10 kap. 1 § regeringens förslag till fängelselag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:135 i denna del och avslår motion 2009/10:Ju6 yrkande 4.

Reservation 15 (s, v, mp)

17. Användande av elektronisk övervakning på anstalt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju435 yrkande 7.

Reservation 16 (s, v, mp)

18. Frågor om rymning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju315, 2008/09:Ju366, 2008/09:Ju473, 2009/10:Ju215 och 2009/10:Ju423.

19. Villkorlig frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju333, 2008/09:Ju347, 2008/09:Ju348, 2008/09:Ju435 yrkande 1, 2008/09:Ju442, 2009/10:Ju337 yrkande 12 och 2009/10:Ju379.

Reservation 17 (v)

20. Avtjänande av straff efter utvisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju260.

21. Restriktioner för häktade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju6 yrkande 5.

Reservation 18 (s, v, mp)

22. Villkor för underåriga i häkte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju435 yrkande 4.

Reservation 19 (s, v, mp)

23. Förbud mot att placera barn i häkte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju337 yrkande 10.

Reservation 20 (v)

24. Utbildning för kriminalvårdare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju435 yrkande 3, 2009/10:Ju6 yrkande 6 och 2009/10:Ju430.

Reservation 21 (s, v, mp)

25. Villkor för övervakare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju435 yrkande 8.

Reservation 22 (v)

26. Kriminalvårdens utlandsstyrka

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju263.

Reservation 23 (s)

27. Tillsyn över kriminalvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju379 yrkande 55, 2009/10:Ju256, 2009/10:Ju314 och 2009/10:Ju427 yrkande 26.

Reservation 24 (s, v, mp)

28. Veckoslutsfängelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju389.

29. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. fängelselag,
2. häkteslag, med den ändringen att ordet "första" i 5 kap. 1 § tredje stycket ska bytas ut mot "andra",
3. lag om ändring i brottsbalken,
4. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
5. lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,
6. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, med den ändringen att kommatecknet i punkten 7 utgår,
7. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, med den ändringen att kommatecknet i punkten 7 utgår,
8. lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.,
9. lag om ändring i passlagen (1978:302),
10. lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet,
11. lag om ändring i polislagen (1984:387),
12. lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
13. lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
14. lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning,
15. lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll,
16. lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård,
17. lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister,
18. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),
19. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:135 i denna del.