En ny fängelse- och häkteslagstiftning

Justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2010

Beslut

Glasrutor kan hålla intagna åtskilda från besökaren (JuU21)

Riksdagen har beslutat om en modernisering av fängelse- och häkteslagstiftning. Beslutet innebär i huvudsak att: Alla intagna ska få en plan för hur fängelsevistelsen bäst anpassas till deras behov. Kraven för att få permission förtydligas. Kriminalvården få nya kontrollmöjligheter, besökaren och intagna ska exempelvis kunna hållas åtskilda av glasrutor. Speciella restriktioner för häktade ska kunna överklagas. Kriminalvårdsnämnden avskaffas. Den nya fängelse- och häkteslagstiftningen börjar gälla den 1 april 2011. Dessutom har Riksrevisionen granskat kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott. Riksdagen menar att lagförslaget även täcker detta ärende och att det därför kan avslutas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Avslag på framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Glasrutor kan hålla intagna åtskilda från besökaren (JuU21)

Regeringen föreslår en modernisering av fängelse- och häkteslagstiftning. Förslaget innebär i huvudsak att:

  • Alla intagna ska få en plan för hur fängelsevistelsen bäst anpassas till deras behov.
  • Kraven för att få permission förtydligas.
  • Kriminalvården få nya kontrollmöjligheter, besökaren och intagna ska exempelvis kunna hållas åtskilda av glasrutor.
  • Speciella restriktioner för häktade ska kunna överklagas.
  • Kriminalvårdsnämnden avskaffas.
Den nya fängelse- och häkteslagstiftningen föreslås börja gälla den 1 april 2011.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens beslut.

Dessutom har Riksrevisionen granskat kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott. Justitieutskottet menar att lagförslaget även täcker detta ärende och att det därför kan avslutas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.