En ny kustbevakningslag

Försvarsutskottets bet 2018/19:FöU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 februari 2019

Beslut

Ett flertal av kustbevakningens befogenheter samlas i en ny kustbevakningslag (FöU4)

Kustbevakningens arbete inom brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn ska samlas i en och samma lag för att göra reglerna mer lika och lättöverskådliga. Kustbevakningens arbete till sjöss ska också tas till vara på ett bättre sätt genom att myndigheten får ett större ansvar för såväl brottsbekämpning som ordningshållning.

En polis ska få rätt att genomsöka båtar efter vapen och andra farliga föremål utifrån samma möjligheter som gäller för genomsökning av fordon efter sådana föremål.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Den nya lagen och lagändringarna den medför börjar gälla den 1 april 2019.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-02-05
Justering: 2019-02-07
Trycklov: 2019-02-08
bet 2018/19:FöU4

Alla beredningar i utskottet

2019-02-05, 2019-01-31

Kustbevakningens befogenheter samlas i en ny kustbevakningslag (FöU4)

Regeringen föreslår att så mycket som möjligt av Kustbevakningens arbete inom brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn ska samlas i en och samma lag för att göra reglerna mer lika och lättöverskådliga. I förslaget ingår också att Kustbevakningens arbete till sjöss ska tas till vara på ett bättre sätt genom att myndigheten får ett större ansvar för såväl brottsbekämpning som ordningshållning.
 
Regeringen föreslår även att en polis ska få rätt att genomsöka båtar efter vapen och andra farliga föremål utifrån samma möjligheter som gäller för genomsökning av fordon efter sådana föremål. Den nya lagen innebär en del ändringar i befintliga lagar.
 
Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Den nya lagen och lagändringarna föreslås börja gälla den 1 april 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-13
Debatt i kammaren: 2019-02-14
4

Beslut

Beslut: 2019-02-14
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny kustbevakningslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till

1. kustbevakningslag,

2. lag om ändring i rättegångsbalken,

3. lag om ändring i brottsbalken,

4. lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.,

5. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,

6. lag om ändring i polislagen (1984:387),

7. lag om ändring i jaktlagen (1987:259),

8. lag om ändring i fiskelagen (1993:787),

9. lag om ändring i körkortslagen (1998:488),

10. lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,

11. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

12. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364),

13. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),

14. lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods,

15. lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott,

16. lag om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:16 punkterna 1-16.

2. Sammanslagning av Kustbevakningen och gränspolisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1707 av Sten Bergheden (M).