En ny riksbankslag

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU15

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 1 juni 2022

Nästa händelse: Beredning 17 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-12-09, 2022-04-21, 2022-05-10, 2022-05-17