En ny rovdjursförvaltning

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 oktober 2009

Beslut

En ny rovdjursförvaltning (MJU8)

Riksdagen godkänner en förvaltning av rovdjuren som innebär att Naturvårdsverket får delegera beslut om licens- och skyddsjakt till länsstyrelserna. Besluten ska vara grundade på rovdjursstammarnas utveckling i länet. Viltvårdsnämnderna och rovdjursgrupperna tas bort och ersätts av viltförvaltningsdelegationer. Sverige ska ha tre rovdjursförvaltningsområden. Naturvårdverket bestämmer miniminivåer för rovdjursstammarna inom varje förvaltningsområde. Varje område ska ha ett samverkansråd som tar fram riktlinjer och principer för rovdjursförvaltningen. Riksdagen sa också ja till en tillfällig begränsning av vargstammens tillväxttakt liksom till åtgärder för att stärka vargstammens genetiska status. Det kan göras i första hand genom att underlätta för naturligt invandrade vargar, i andra hand genom att högst 20 vargar som inte är påverkade av inavel införlivas i populationen de närmaste fem åren. Jakt på björn och lo ska i huvudsak vara licensjakt medan jakten efter järv och varg är skyddjakt. Licensjakt ska under kontrollerade former kunna förekomma även på järv och varg. Möjligheterna att ansöka om skyddsjakt kommer begränsas samtidigt som reglerna om rätt att döda rovdjur för att skydda tamdjur inte ändras.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-08-31
Justering: 2009-09-24
Betänkande publicerat: 2009-10-07
Trycklov: 2009-10-07
Reservationer 28
Betänkande 2009/10:MJU8

En ny rovdjursförvaltning (MJU8)

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner en förvaltning av rovdjuren som innebär att Naturvårdsverket får delegera beslut om licens- och skyddsjakt till länsstyrelserna. Besluten ska vara grundade på rovdjursstammarnas utveckling i länet. Viltvårdsnämnderna och rovdjursgrupperna tas bort och ersätts av viltförvaltningsdelegationer.

Sverige ska ha tre rovdjursförvaltningsområden. Naturvårdverket bestämmer miniminivåer för rovdjursstammarna inom varje förvaltningsområde. Varje område ska ha ett samverkansråd som tar fram riktlinjer och principer för rovdjursförvaltningen.

Utskottet föreslår också en tillfällig begränsning av vargstammens tillväxttakt liksom till åtgärder för att stärka vargstammens genetiska status. Det ska göras i första hand genom att underlätta för naturligt invandrade vargar, i andra hand genom att högst 20 vargar som inte är påverkade av inavel införlivas i populationen de närmaste fem åren.

Jakt på björn och lo ska i huvudsak vara licensjakt medan jakten efter järv och varg är skyddjakt. Licensjakt ska under kontrollerade former kunna förekomma även på järv och varg. Möjligheterna att ansöka om skyddsjakt kommer begränsas samtidigt som reglerna om rätt att döda rovdjur för att skydda tamdjur inte ändras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-10-21
4

Beslut

Beslut: 2009-10-21
26 förslagspunkter, 21 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 oktober 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Gynnsam bevarandestatus för rovdjur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ24 yrkande 3.

Reservation 1 (mp)

2. Nordisk samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ375 yrkande 8, 2008/09:MJ22 yrkande 10 och 2008/09:MJ407.

Reservation 2 (s, v)

3. Delegation till länsstyrelserna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till en regionaliserad rovdjursförvaltning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:210 punkt 2 och avslår motionerna 2007/08:MJ251 yrkande 1, 2007/08:MJ357, 2007/08:MJ369 yrkande 2, 2007/08:MJ430, 2008/09:MJ23 yrkande 1, 2008/09:MJ24 yrkande 4, 2008/09:MJ338, 2008/09:MJ402 yrkande 1, 2008/09:MJ423 och 2008/09:MJ469.

Reservation 3 (v)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020127
m860011
c24005
fp19009
kd19005
v41701
mp00145
Totalt254171563

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Naturvårdsverkets roll vid delegation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ22 yrkande 2.

Reservation 5 (s)

5. Ändring i jaktlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:210 punkt 1.

6. Viltförvaltningsdelegationernas roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ23 yrkande 8 och 2008/09:MJ24 yrkande 5.

Reservation 6 (v)
Reservation 7 (mp)

7. Rovdjursförvaltningsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ277.

8. Lodjursstammens utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål för lodjursstammens utveckling.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:210 punkt 3 och avslår motionerna 2007/08:MJ214, 2007/08:MJ224, 2008/09:MJ23 yrkande 4, 2008/09:MJ24 yrkandena 14 och 15 samt 2008/09:MJ217.

Reservation 8 (v, mp)

9. Politik för ett livskraftigt vargbestånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ22 yrkande 1.

Reservation 9 (s)

10. Vargstammens utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner mål för vargstammens utveckling som innebär

a) att Sverige får en livskraftig vargstam med en god genetisk status enligt regeringens förslag,

b) att tillväxten av antalet vargar begränsas genom en förlängning av etappmålet för antalet årliga föryngringar av vargar enligt regeringens förslag,

c) att etappmålet kompletteras med kraftfulla åtgärder som stärker populationens genetiska status enligt regeringens förslag,

d) att högst 20 individer som ökar den genetiska variationen i den svenska vargpopulationen ska införlivas i populationen under de närmaste fem åren fram till 2014 enligt regeringens förslag,

e) att införlivandet av de genetiskt friska individerna i första hand sker genom att underlätta för naturligt invandrade vargar, t.ex. genom att flytta individer från renskötselområdet till populationen utanför renskötselområdet, och i andra hand genom aktiv utplantering av vargar som hämtas från genetiskt friska populationer med östligt ursprung enligt regeringens förslag,

f) att delegationsbeslut ska ta hänsyn till naturliga variationer, exempelvis att antalet föryngringar varierar från år till år, och därmed utgå från en populationsstorlek som inte överstiger 210 vargar i Sverige enligt utskottets förslag,

g) att populationens tillväxt regleras genom beslut om begränsad licensjakt kompletterad med skyddsjakt av skadegörande individer enligt regeringens förslag, och

h) att etappmålet med begränsad tillväxt, i kombination med åtgärder för en vargstam med god genetisk variation, gäller fram till dess att effekterna av vargstammens utveckling inom Sverige och bedömningen av artens gynnsamma bevarandestatus, inklusive resultatet av de inledande åtgärderna för stärkt genetik, har utvärderats och redovisats enligt utskottets förslag.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:210 punkt 4 och avslår motionerna 2007/08:MJ261, 2007/08:MJ375 yrkande 6, 2008/09:MJ22 yrkandena 4-6 och 9, 2008/09:MJ23 yrkandena 2 och 3, 2008/09:MJ24 yrkandena 2 i denna del, 6, 8-10, 12 och 13, 2008/09:MJ251, 2008/09:MJ274, 2008/09:MJ321, 2008/09:MJ448, 2008/09:MJ479 och 2008/09:MJ506.

Reservation 10 (s)
Reservation 11 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m860011
c24005
fp20008
kd19005
v04171
mp00163
Totalt1491073360

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Tidpunkt för utvärdering av etappmålet för vargstammen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ22 yrkande 3.

Reservation 12 (s)

12. Vargar i renskötselområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ24 yrkandena 7 och 11.

Reservation 13 (mp)

13. Information och rovdjursturism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ210 yrkande 2, 2007/08:MJ251 yrkande 2, 2008/09:MJ22 yrkandena 11-13 och 2008/09:MJ245.

Reservation 14 (s)

14. Vargens härkomst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ375 yrkande 7.

Reservation 15 (v)

15. Viltskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ251 yrkande 3, 2007/08:MJ375 yrkande 2 och 2008/09:MJ23 yrkande 6.

Reservation 16 (v)

16. Jakt efter stora rovdjur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ22 yrkande 7 och 2008/09:MJ287.

Reservation 17 (s)

17. Licensjakt efter björn och lodjur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ359, 2007/08:MJ369 yrkande 1, 2008/09:MJ24 yrkande 2 i denna del, 2008/09:MJ370 yrkande 14, 2008/09:MJ371 och 2008/09:MJ405.

Reservation 18 (s)
Reservation 19 (mp)

18. Lodjursfällor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ23 yrkande 5.

Reservation 20 (v)

19. Rätten att överklaga beslut om jakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ24 yrkande 20.

Reservation 21 (mp)

20. Skyddsjakt på enskilds initiativ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ210 yrkande 1, 2007/08:MJ263, 2007/08:MJ375 yrkande 5, 2008/09:MJ23 yrkande 7 och 2008/09:MJ24 yrkandena 16 och 17.

Reservation 22 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1021027
m860011
c24005
fp20008
kd19005
v31711
mp01702
Totalt25435159

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Försök och förberedelse till jaktbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ22 yrkande 8 och 2008/09:MJ24 yrkande 18.

Reservation 23 (s, v)
Reservation 24 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m860011
c24005
fp20008
kd19005
v02101
mp00172
Totalt1491241759

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Illegal jakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ375 yrkande 9 och 2008/09:MJ24 yrkande 19.

Reservation 25 (v, mp)

23. Intresseorganisationernas arbete mot illegal jakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ375 yrkande 3.

Reservation 26 (v)

24. Översyn av jaktlagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ375 yrkande 4.

Reservation 27 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m850012
c24005
fp20008
kd19005
v02101
mp01702
Totalt148140061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

25. Inventeringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ402 yrkande 3.

26. Rovdjurens roll i ekosystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ24 yrkande 1 och 2008/09:MJ502 yrkande 29.

Reservation 28 (mp)