En oberoende utredning av Sveriges del i PISA 2018

Utbildningsutskottets bet 2020/21:UbU4

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 30 september 2020

Nästa händelse: Bordläggning 29 september 2020

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-06-16
Justering: 2020-09-10
Trycklov: 2020-09-14
Reservationer 1
bet 2020/21:UbU4

Förslagspunkter

1. Oberoende utredning av metoderna och resultaten i Sveriges del av PISA 2018

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen omgående tillsätter en oberoende utredning för att se över det underlag och de metoder som användes i Sveriges del av PISA 2018 och hur dessa påverkade resultatet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Reservation 1 (S, C, V, MP)

3

Debatt

Bordläggning: 2020-09-29
Debatt i kammaren: 2020-09-30
4

Beslut

Beslut: 2020-09-30
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Oberoende utredning av metoderna och resultaten i Sveriges del av PISA 2018

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen omgående tillsätter en oberoende utredning för att se över det underlag och de metoder som användes i Sveriges del av PISA 2018 och hur dessa påverkade resultatet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Reservation 1 (S, C, V, MP)