En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020

Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2016

Beslut

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 (SoU8)

Socialutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik 2016-2020. Det övergripande målet för strategin är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, och med ett minskat tobaksbruk. Regeringen vill tydliggöra jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet på det här området och göra insatser för att skydda barn och unga.

Socialutskottet har också behandlat motioner om bland annat en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik, ett narkotikafritt samhälle, ett rökfritt Sverige 2025 och sprututbyte.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa även nej till motionerna.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

80 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-05-24
Justering: 2016-06-09
Trycklov: 2016-06-13
Reservationer 24
Betänkande 2015/16:SoU8

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 (SoU8)

Socialutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik 2016-2020. Det övergripande målet för strategin är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, och med ett minskat tobaksbruk. Regeringen vill tydliggöra jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet på det här området och göra insatser för att skydda barn och unga.

Socialutskottet har också behandlat motioner om bland annat en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik, ett narkotikafritt samhälle, ett rökfritt Sverige 2025 och sprututbyte.

Socialutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-15
Debatt i kammaren: 2016-06-16
4

Beslut

Beslut: 2016-06-21
29 förslagspunkter, 23 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 juni 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förnyad ANDT-strategi m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2485 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 1 och

2015/16:3327 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 77 0 7
SD 0 0 40 8
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 19 0 1 1
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 197 77 41 34


2. Spel- och läkemedelsberoende inom ANDT-strategin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1504 av Barbro Westerholm m.fl. (FP) yrkande 6 och

2015/16:3328 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkandena 12 och 13.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 77 0 0 7
SD 0 0 40 8
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 0 16 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 259 16 40 34


3. Solidarisk och restriktiv alkoholpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 61.

Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 77 0 0 7
SD 40 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 16 0 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 301 14 0 34


4. Ett narkotikafritt samhälle m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 63 och

2015/16:2868 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 3.

Reservation 6 (KD)

5. Ett rökfritt Sverige 2025

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:817 av Lena Hallengren (S) och

2015/16:1605 av Stefan Nilsson och Barbro Westerholm (MP, FP).

6. Målstrukturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3328 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkandena 1 och 2.

Reservation 7 (L)

7. Distanshandel med alkohol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3328 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 8 (L)

8. Alkoholförtäring vid sportarrangemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2022 av Angelika Bengtsson (SD) yrkandena 1 och 2.

9. Familjeklassning av narkotika m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:830 av Hanna Westerén m.fl. (S) och

2015/16:2485 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 2, 6 och 7.

Reservation 9 (M)

10. Förebyggande ANDT-arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2485 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 3, 5, 9 och 10.

Reservation 10 (M)

11. Alkoholreklam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:561 av Per Lodenius (C) delyrkande 1,

2015/16:595 av Anna Wallentheim (S),

2015/16:1505 av Thomas Strand m.fl. (S) yrkande 2 och

2015/16:2285 av Larry Söder (KD).

12. Elektroniska cigaretter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3328 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 11.

Reservation 11 (L)

13. Passiv rökning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 62.

Reservation 12 (KD)

14. Cannabis och dess risker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1504 av Barbro Westerholm m.fl. (FP) yrkande 5,

2015/16:1534 av Anders Hansson (M) och

2015/16:3328 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 10.

Reservation 13 (L)

15. Restriktiv och normgivande narkotikalagstiftning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2306 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 1 och 10.

Reservation 14 (M, SD)

16. Motverka alkoholskador hos årsrika kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3328 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 15 (L)

17. Väntetider m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3328 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkandena 4 och 5.

Reservation 16 (C, L)

18. Sprututbyte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:375 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 9,

2015/16:2430 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 4.2 och

2015/16:3328 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 17 (C, V, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (C, V, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 77 0 0 7
SD 40 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 21 0 1
V 1 19 0 1
L 0 16 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 259 56 0 34


19. Läkemedelsassisterad behandling m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:375 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 11,

2015/16:2430 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkandena 5 och 6 samt

2015/16:3325 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 18 (C, V, L)

20. Förebyggande arbete när det gäller gravida kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 5 och 6.

Reservation 19 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 77 0 0 7
SD 0 39 0 9
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 274 39 0 36


21. Narkotikamissbruk och dödlighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:375 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 13,

2015/16:568 av Hillevi Larsson (S),

2015/16:3325 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 1 och

2015/16:3327 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 77 0 0 7
SD 0 40 0 8
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 0 0 20 1
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 255 40 20 34


22. Alkoholreklam i förhållande till EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1195 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 2.

23. WHO:s ramkonvention om tobakskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1504 av Barbro Westerholm m.fl. (FP) yrkande 4 och

2015/16:2395 av Anders W Jonsson m.fl. (C).

Reservation 22 (C, L)

24. Folkhälsomyndighetens roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3328 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 23 (L)

25. Systembolagets verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:181 av Betty Malmberg (M) yrkande 2 och

2015/16:749 av Amineh Kakabaveh och Jan Lindholm (V, MP) yrkandena 1-8.

26. Provsmakning, servering och öppettider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:731 av Niclas Malmberg (MP) och

2015/16:773 av Maria Malmer Stenergard och Åsa Coenraads (båda M) yrkande 2.

27. Kontroll av utskrivning av narkotiska preparat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2306 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 24 (M)

28. ANDT-motioner - förenklad beredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

29. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2015/16:86 till handlingarna.