En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

Näringsutskottets betänkande 2017/18:NU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2018

Beslut

Nytt övergripande mål för en sammanhållen landsbygdspolitik (NU19)

Regeringen har lagt fram förslag till övergripande mål för en sammanhållen landsbygdspolitik. Målet är att nå en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag till övergripande mål.

Riksdagen riktade samtidigt två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör se över hur alternativ till kopparnätet ska kunna erbjudas innan det kopplas bort.
  • Regeringen bör så fort som möjligt återkomma till riksdagen med förslag om ett förändrat strandskydd.

Riksdagen sa också nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om bland annat näringsliv, digital kommunikation, kompetensförsörjning och samhällsplanering. Detta bland annat eftersom arbete och utredningar redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkande om övergången från kopparnät. Bifall till motionsyrkande om reformering av strandskyddet. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

62 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-26
Justering: 2018-05-24
Trycklov: 2018-05-31
Reservationer 46
Betänkande 2017/18:NU19

Nytt övergripande mål för en sammanhållen landsbygdspolitik (NU19)

Regeringen har lagt fram förslag till övergripande mål för en sammanhållen landsbygdspolitik. Målet är att nå en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till övergripande mål.

Utskottet vill samtidigt att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör se över hur alternativ till kopparnätet ska kunna erbjudas innan det kopplas bort.
  • Regeringen bör så fort som möjligt återkomma till riksdagen med förslag om ett förändrat strandskydd.

Näringsutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om bland annat näringsliv, digital kommunikation, kompetensförsörjning och samhällsplanering. Detta bland annat eftersom arbete och utredningar redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-04
Debatt i kammaren: 2018-06-05
4

Beslut

Beslut: 2018-06-07
24 förslagspunkter, 18 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Målet för landsbygdspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till övergripande mål för en sammanhållen landsbygdspolitik.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:179 och avslår motion

2017/18:4097 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

2. Förslag till delmål för landsbygdspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4097 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

3. Landsbygdspolitikens inriktning och politiken för regional tillväxt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:551 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1,

2017/18:924 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:1069 av Teresa Carvalho m.fl. (S),

2017/18:1073 av Patrik Björck m.fl. (S),

2017/18:1093 av Teresa Carvalho m.fl. (S),

2017/18:1871 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S),

2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. (S) yrkande 1,

2017/18:2328 av Cecilia Widegren (M),

2017/18:3131 av Saila Quicklund (M),

2017/18:3411 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1 och

2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 1.

Reservation 3 (M, C, L, KD)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 70 0 13
SD 0 0 38 4
MP 23 0 0 2
C 0 22 0 0
V 19 0 0 2
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 0 0 3 5
Totalt 137 121 41 50


4. Vissa övriga frågor om inriktningen för politiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 16,

2017/18:3409 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 7,

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 40,

2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 6,

2017/18:4098 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1 och

2017/18:4116 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (V)
Reservation 8 (KD)

5. Generella näringslivsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1080 av Johan Löfstrand m.fl. (S),

2017/18:1259 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

2017/18:3563 av Cecilia Widegren (M) yrkande 2,

2017/18:4097 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 7-9 samt

2017/18:4106 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 4, 5 och 11.

Reservation 9 (M, C, L, KD)
Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 70 0 13
SD 0 0 38 4
MP 24 0 0 1
C 0 22 0 0
V 19 0 0 2
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 0 0 3 5
Totalt 139 121 41 48


6. Vissa övriga frågor om generella näringslivsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4116 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 1-3, 20-23 och 25.

Reservation 11 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 70 0 0 13
SD 38 0 0 4
MP 24 0 0 1
C 0 22 0 0
V 19 0 0 2
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 3 0 0 5
Totalt 279 22 0 48


7. Riktade näringslivsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:102 av Edward Riedl (M),

2017/18:924 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 3,

2017/18:1496 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C),

2017/18:1616 av Lotta Finstorp (M),

2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. (S) yrkande 2,

2017/18:2209 av Ida Karkiainen m.fl. (S),

2017/18:2219 av Hans Ekström m.fl. (S),

2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:2559 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 3,

2017/18:3255 av Erik Bengtzboe och Lotta Finstorp (båda M),

2017/18:3276 av Mikael Jansson (SD),

2017/18:3456 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 16,

2017/18:3495 av Per Åsling (C),

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 41,

2017/18:3727 av Per Åsling (C) yrkandena 3 och 7,

2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 10 och

2017/18:4116 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 4 i denna del och 6.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C)
Reservation 14 (V)

8. Avvecklingen av kopparnätet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om övergången från kopparnät och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:4106 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 10.

Reservation 15 (S, MP)

9. Statliga fibernät

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4106 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 9.

Reservation 16 (M, C, L, KD)

10. Övrigt om digital kommunikation och telefoni

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4097 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 10 och 20,

2017/18:4098 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4 och

2017/18:4116 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 10.

Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (C)
Reservation 19 (KD)

11. Enskilda vägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4098 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5,

2017/18:4106 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 8 och

2017/18:4116 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 11 i denna del.

Reservation 20 (M, C, L, KD)

12. Övrigt om transportinfrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2492 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M),

2017/18:4097 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 4-6 och 11-13 samt

2017/18:4116 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 11 i denna del.

Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (C)

13. Fjärrundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4106 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2.

Reservation 23 (M, C, L, KD)

14. Övrigt om kompetensförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1794 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 1,

2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 2,

2017/18:4097 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 22 och

2017/18:4116 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 4 i denna del och 5.

Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (C)
Reservation 26 (KD)

15. Reformering av strandskyddet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om reformering av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:4106 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 6.

Reservation 27 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 2 94 0 17
M 70 0 0 13
SD 38 0 0 4
MP 0 24 0 1
C 22 0 0 0
V 0 19 0 2
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 3 0 0 5
Totalt 164 137 0 48


16. Ändrad tillämpning av riksintressen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4106 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 7.

Reservation 28 (M, C, L, KD)

17. Övrigt om samhällsplanering och bostadsbyggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4097 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 14-17 och

2017/18:4116 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 7-9.

Reservation 29 (SD)
Reservation 30 (C)

18. Mångfald och valfrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4106 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1.

Reservation 31 (M, C, L, KD)

19. Ombud för statliga bolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 6 och 7,

2017/18:3409 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 9 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 16.

Reservation 32 (M)
Reservation 33 (C)
Reservation 34 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 0 70 13
SD 38 0 0 4
MP 23 0 0 2
C 0 0 22 0
V 0 19 0 2
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 3 0 0 5
Totalt 189 19 92 49


20. Statens kulturråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4106 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3.

Reservation 35 (M, C, L, KD)

21. Övrigt om kommersiell service, välfärdstjänster och kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3399 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 10,

2017/18:1208 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C),

2017/18:1299 av Pål Jonson (M),

2017/18:1866 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) yrkande 2,

2017/18:2118 av Jabar Amin (MP),

2017/18:2934 av Jan R Andersson (M) yrkande 1,

2017/18:3424 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 3,

2017/18:3482 av Per Åsling och Peter Helander (båda C),

2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 15,

2017/18:3896 av Runar Filper och Martin Kinnunen (båda SD) yrkande 8,

2017/18:4097 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 18, 19 och 21 samt

2017/18:4116 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 12, 18 och 19.

Reservation 36 (SD)
Reservation 37 (C)
Reservation 38 (KD)

22. Statens närvaro i landsbygderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:442 av Robert Hannah (L) yrkande 1,

2017/18:501 av Robert Hannah (L),

2017/18:1060 av Hans Hoff och Adnan Dibrani (båda S),

2017/18:1363 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S),

2017/18:1533 av Carl-Oskar Bohlin (M),

2017/18:1794 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 3,

2017/18:2641 av Lena Hallengren m.fl. (S),

2017/18:2717 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S),

2017/18:3235 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3483 av Per Åsling och Peter Helander (båda C),

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 42,

2017/18:3727 av Per Åsling (C) yrkande 6,

2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 9,

2017/18:4097 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 23 och 24,

2017/18:4098 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 3 och

2017/18:4116 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 15-17.

Reservation 39 (SD)
Reservation 40 (C)
Reservation 41 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 40 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 70 0 0 13
SD 0 0 38 4
MP 24 0 0 1
C 0 22 0 0
V 19 0 0 2
L 15 0 0 4
KD 0 0 14 2
- 0 0 3 5
Totalt 224 22 55 48


23. Lagreglerad ersättning för vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:899 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 17 och

2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 42 (SD, V)

24. Vissa övriga frågor om en sammanhållen landsbygdspolitik och regional tillväxt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1494 av Helena Lindahl och Per Lodenius (båda C),

2017/18:1497 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C),

2017/18:3108 av Saila Quicklund (M),

2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 11,

2017/18:3409 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 6,

2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 15,

2017/18:4098 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2 och

2017/18:4116 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 13 och 24.

Reservation 43 (M)
Reservation 44 (C)
Reservation 45 (V)
Reservation 46 (KD)