En sammanhållen svensk havspolitik m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2008/09:MJU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2009

Beslut

Ny sammanhållen svensk havspolitik (MJU29)

Riksdagen beslutade om en ny sammanhållen svensk havspolitik. Inriktningen ska vara att havets och kustområdenas resurser ska nyttjas hållbart så att ekosystemen bevaras och restaureras. Detta samtidigt som havsanknutna näringar kan utvecklas, växa och bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Havspolitiken behöver vara integrerad och tvärsektoriell och utgå från en helhetssyn på nyttjandet och bevarandet. En central utgångspunkt är EU:s havspolitik.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-05-05
Justering: 2009-05-14
Betänkande publicerat: 2009-06-02
Trycklov: 2009-06-02
Reservationer 64
bet 2008/09:MJU29

Alla beredningar i utskottet

2009-05-05, 2009-04-23

Ny sammanhållen svensk havspolitik (MJU29)

Riksdagen ska besluta om en ny sammanhållen svensk havspolitik. Inriktningen ska vara att havets och kustområdenas resurser ska nyttjas hållbart så att ekosystemen bevaras och restaureras. Detta samtidigt som havsanknutna näringar kan utvecklas, växa och bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Havspolitiken behöver vara integrerad och tvärsektoriell och utgå från en helhetssyn på nyttjandet och bevarandet. En central utgångspunkt är EU:s havspolitik. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-06-15
4

Beslut

Beslut: 2009-06-16
39 förslagspunkter, 33 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Inriktningen på svensk havspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om inriktningen på svensk havspolitik.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:170.

2. Havspolitik och global utveckling m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ13 yrkandena 1-3.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130017
m870010
c25004
fp25003
kd18006
v00193
mp01900
Totalt268191943

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. EU:s strategi för Östersjöregionen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ10 yrkande 1 i denna del, 2008/09:MJ13 yrkande 4, 2008/09:MJ205 yrkande 1, 2008/09:MJ271, 2008/09:MJ459 yrkande 31 och 2008/09:MJ483.

Reservation 2 (s)
Reservation 3 (v)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s6110419
m860110
c26003
fp25003
kd16026
v01903
mp00190
Totalt1592012644

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Grannsamverkan inom jordbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ11 yrkande 11 och 2008/09:MJ13 yrkande 5.

Reservation 5 (v)
Reservation 6 (mp)

5. En ny havsplanering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ13 yrkande 6.

Reservation 7 (mp)

6. Havsförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ11 yrkande 1 och 2008/09:MJ13 yrkande 8.

Reservation 8 (v, mp)

7. Vattenförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ13 yrkande 17, 2008/09:MJ202 och 2008/09:MJ327.

Reservation 9 (s)
Reservation 10 (mp)

8. Delaktighet i havsmiljöarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ10 yrkande 1 i denna del, 2008/09:MJ13 yrkande 9 och 2008/09:MJ493 yrkande 10.

Reservation 11 (s)
Reservation 12 (mp)

9. Konsumentsektorns roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ13 yrkandena 10 och 11.

Reservation 13 (mp)

10. Stöd till förvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ10 yrkande 2 i denna del, 2008/09:MJ11 yrkande 22, 2008/09:MJ12 och 2008/09:MJ480.

Reservation 14 (s)
Reservation 15 (v)

11. En hållbar fiskesektor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ10 yrkande 2 i denna del, 2008/09:MJ11 yrkandena 28 och 29 samt 2008/09:MJ13 yrkande 32.

Reservation 16 (s)
Reservation 17 (v)
Reservation 18 (mp)

12. EU:s fiskeavtal med tredjeland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ11 yrkande 21 och 2008/09:MJ13 yrkande 31.

Reservation 19 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m870010
c25004
fp25003
kd18006
v01903
mp01900
Totalt155151043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Fiskeprogrammet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ11 yrkande 14 och 2008/09:MJ13 yrkande 12.

Reservation 20 (v)
Reservation 21 (mp)

14. Utkast och bottentrålning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ11 yrkandena 15, 16 och 19 samt 2008/09:MJ13 yrkandena 13 och 14.

Reservation 22 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130017
m870010
c26003
fp25003
kd18006
v01903
mp01900
Totalt26938042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Fritidsfiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ13 yrkande 15.

Reservation 23 (mp)

16. Hållbar sjöfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ10 yrkande 3 i denna del, 2008/09:MJ11 yrkandena 30 och 33 samt 2008/09:MJ13 yrkandena 7 och 16.

Reservation 24 (s)
Reservation 25 (v)
Reservation 26 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m870010
c26003
fp25003
kd18006
v00193
mp00190
Totalt1561133842

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Sanktioner och övervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ10 yrkande 3 i denna del och 2008/09:MJ11 yrkande 24.

Reservation 27 (s)
Reservation 28 (v)

18. Hamnar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ10 yrkande 3 i denna del och 2008/09:MJ11 yrkandena 31 och 32.

Reservation 29 (s)
Reservation 30 (v)

19. Mottagning av fartygsavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ10 yrkande 3 i denna del och 2008/09:MJ11 yrkandena 34 och 40.

Reservation 31 (s)
Reservation 32 (v)

20. Luftföroreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ10 yrkande 3 i denna del och 2008/09:MJ11 yrkandena 25-27.

Reservation 33 (s)
Reservation 34 (v)

21. Fritidsbåtar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ10 yrkande 4 i denna del och 2008/09:MJ11 yrkandena 36-38.

Reservation 35 (s)
Reservation 36 (v)

22. Vindkraft till havs

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ11 yrkande 23.

Reservation 37 (v)

23. Restaurering av kustnära miljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ11 yrkande 10.

Reservation 38 (v)

24. Skydd av marina områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ10 yrkande 2 i denna del, 2008/09:MJ11 yrkande 18, 2008/09:MJ13 yrkande 19 och 2008/09:MJ205 yrkande 2.

Reservation 39 (s)
Reservation 40 (v)
Reservation 41 (mp)

25. Fiskestopp för hotade arter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ11 yrkandena 17 och 20.

Reservation 42 (v)

26. Vandringsvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ11 yrkande 13.

Reservation 43 (v)

27. Konventionen om barlastvatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ10 yrkande 2 i denna del, 2008/09:MJ11 yrkande 39 och 2008/09:MJ13 yrkande 18.

Reservation 44 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 44 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m870010
c26003
fp25003
kd18006
v01903
mp11800
Totalt157149043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

28. Åtgärder mot övergödning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ11 yrkande 2, 2008/09:MJ13 yrkande 20, 2008/09:MJ388, 2008/09:MJ468 och 2008/09:MJ493 yrkande 3.

Reservation 45 (s, v)
Reservation 46 (mp)

29. Avgifter på utsläpp av fosfor- och kväveföreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ11 yrkande 4 och 2008/09:MJ13 yrkande 24.

Reservation 47 (v, mp)

30. Bidrag till vattenvårdssatsningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ11 yrkande 12.

Reservation 48 (v)

31. Musselodling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ10 yrkande 1 i denna del, 2008/09:MJ11 yrkande 8, 2008/09:MJ459 yrkande 43 och 2008/09:MJ493 yrkande 4.

Reservation 49 (s, v, mp)

32. Avlopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ10 yrkande 1 i denna del, 2008/09:MJ11 yrkande 7 och 2008/09:MJ13 yrkande 30.

Reservation 50 (s)
Reservation 51 (v)
Reservation 52 (mp)

33. Djurhållning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ11 yrkandena 5 och 6 samt 2008/09:MJ13 yrkandena 22, 23 och 25.

Reservation 53 (v)
Reservation 54 (mp)

34. Åtgärder inom landsbygdsprogrammet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ10 yrkande 1 i denna del, 2008/09:MJ11 yrkande 3, 2008/09:MJ13 yrkande 21 och 2008/09:MJ459 yrkande 46.

Reservation 55 (s)
Reservation 56 (v)
Reservation 57 (mp)

35. EU:s jordbrukssubventioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ11 yrkande 9 och 2008/09:MJ459 yrkande 45.

Reservation 58 (v)

36. Giftfritt hav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ13 yrkandena 26 och 27.

Reservation 59 (mp)

37. Båtbottenfärger m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ10 yrkande 4 i denna del och 2008/09:MJ13 yrkande 28.

Reservation 60 (s)
Reservation 61 (mp)

38. Farliga ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ10 yrkande 4 i denna del, 2008/09:MJ13 yrkande 29 och 2008/09:MJ493 yrkande 12.

Reservation 62 (s)
Reservation 63 (mp)

39. Läkemedelsrester

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ10 yrkande 4 i denna del och 2008/09:MJ493 yrkande 14.

Reservation 64 (s)