En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU9

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 14 december 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång