En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation

Justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU20

Planerat beslutsdatum: 3 maj 2023

Nästa händelse: Beredning 30 mars 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-03-30, 2023-04-20