En stärkt yrkeshögskola

Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 november 2016

Beslut

Större krav på yrkeskompetens när yrkesutbildningar startas (UbU5)

Utbildning inom yrkeshögskolan ska få ges av andra statliga myndigheter än universitet och högskolor. Det ska också bli krav på att den som anordnar en utbildning inom yrkeshögskolan måste ha egen kunskap om yrkesområdet. Dessutom ska det också finnas ett uttalat krav i lagen att den myndighet som anordnar utbildningen också har lämpliga lokaler och anpassad utrustning för den utbildning som ska bedrivas.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ändringar i lagen om yrkeshögskolan. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-10-27
Justering: 2016-11-17
Trycklov: 2016-11-18
Reservationer 4
Betänkande 2016/17:UbU5

Alla beredningar i utskottet

2016-10-27, 2016-10-25, 2016-10-13

Större krav på yrkeskompetens när yrkesutbildningar startas (UbU5)

Utbildning inom yrkeshögskolan ska få ges av andra statliga myndigheter än universitet och högskolor. Det ska också bli krav på att den som anordnar en utbildning inom yrkeshögskolan måste ha egen kunskap om yrkesområdet. Dessutom ska det också finnas ett uttalat krav i lagen att den myndighet som anordnar utbildningen också har lämpliga lokaler och anpassad utrustning för den utbildning som ska bedrivas.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändringar i lagen om yrkeshögskolan. Lagändringarna förslås börja gälla den 1 januari 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-11-23
Debatt i kammaren: 2016-11-24
4

Beslut

Beslut: 2016-11-24
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 24 november 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget i fråga om kompetens hos utbildningsanordnaren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan i de delar det avser 12 och 13 §§ och rubriken närmast före 12 § samt punkt 2 ikraft- och övergångsbestämmelserna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:198 i denna del.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 75 0 9
SD 42 0 0 6
MP 21 0 0 4
C 0 17 0 5
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 183 121 0 45


2. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:198 i denna del.

3. Fler utbildningsomgångar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:147 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 1 och

2016/17:3068 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

4. Preparandutbildningar och baskurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:147 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 3,

2016/17:3068 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2 och

2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 3 i denna del.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

5. Fristående kurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:147 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkandena 6 och 7 samt

2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 3 i denna del.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

6. Övrigt om yrkeshögskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:147 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkandena 2, 4, 5 och 8,

2016/17:2954 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 23,

2016/17:3068 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1, 3, 4, 6 och 7 samt

2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 3 i denna del.