En strategi för romsk inkludering och andra minoritetsfrågor

Konstitutionsutskottets bet 2011/12:KU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2012

Beslut

Riksdagen vill förstärka modersmålsundervisningen och särskilt för romer (KU17)

Regeringen har i en skrivelse presenterat en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering under 2012-2032. Riksdagen gjorde med anledning av skrivelsen ett tillkännagivande till regeringen om modersmålslärare och undantaget från kravet på lärarlegitimation. Modersmålslärare ska inte vara undantagna från kravet på lärarlegitimation utan ska ha en lärarutbildning och ämneskompetens i modersmålet. Om romska elevers modersmålslärare har legitimation och en hög kvalitet på modersmålsundervisningen därmed kan garanteras finns det en stor möjlighet för bättre inkludering av romska elever. Riksdagens tillkännagivande innebär att regeringen i samband med strategin bör överväga att återkomma till riksdagen med förslag på åtgärder för att förstärka modersmålsundervisningen generellt men också specifikt för romer.

Strategin för romsk inkludering ingår som en satsning på ett utvecklingsarbete främst inom områdena utbildning och arbete under 2012-2015. Strategins målgrupp är framför allt de romer som befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap och är utsatta för diskriminering.

Riksdagen sa vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 och 2011 om de nationella minoriteterna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 1 och dels i övrigt utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-05-03
Justering: 2012-05-10
Betänkande publicerat: 2012-05-11
Trycklov: 2012-05-11
Reservationer 5
bet 2011/12:KU17

Alla beredningar i utskottet

2012-05-03, 2012-04-24, 2012-04-17

Strategi för romsk inkludering (KU17)

Regeringen har i en skrivelse presenterat en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering under 2012-2032. Strategin ingår som en satsning på ett utvecklingsarbete främst inom områdena utbildning och arbete under 2012-2015. Strategins målgrupp är framför allt de romer som befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap och är utsatta för diskriminering. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 och 2011 om de nationella minoriteterna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-23
4

Beslut

Beslut: 2012-05-23
12 förslagspunkter, 9 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 maj 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Modersmålslärare och undantaget från kravet på lärarlegitimation

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M102005
MP02401
FP20004
C17006
SD01900
V01801
KD17002
-0001
Totalt156160033

Beslut: Kammaren biföll reservation 1


2. Tydligare målsättningar i strategins pilotverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M102005
MP02401
FP20004
C18005
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt176141032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Romer och EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:K292 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkandena 1-3.

4. Sanningskommission om behandlingen av romer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:K323 av Désirée Pethrus (KD).

5. Romska gruppens situation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:K353 av Thomas Strand (S).

6. Älvdalskans ställning som minoritets- eller landsdelsspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K221 av Kenneth Johansson (C).

7. Utökning av det finska förvaltningsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:K297 av Pyry Niemi m.fl. (S).

8. Sametingets roller och ökat samiskt självstyre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:K396 av Leif Pettersson och Maria Stenberg (båda S) och
2011/12:K210 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 3 (V)

9. Nordisk samekonvention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:K405 av Ann-Kristine Johansson (S).

10. Vitbok om samerna och en officiell ursäkt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K210 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 4 (V)

11. Ratificering av ILO:s konvention nr 169

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K210 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 5 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M102005
MP02401
FP20004
C18005
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt27542032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. En strategi för romsk inkludering 2012-2032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2011/12:56 till handlingarna.