En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU8

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 januari 2021

Nästa händelse: Bordläggning 26 januari 2021

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-10
Justering: 2020-12-17
Trycklov: 2020-12-17
Reservationer 9
Betänkande 2020/21:JuU8

Alla beredningar i utskottet

2020-12-10, 2020-11-26

Förslagspunkter

1. En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:18 och avslår motion

2020/21:3718 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

2. Presumtionen för villkorlig frigivning

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att ta bort presumtionen för villkorlig frigivning och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:638 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 18,

2020/21:3272 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 64,

2020/21:3296 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 10,

2020/21:3427 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 2,

2020/21:3544 av Fredrik Schulte (M) yrkande 4,

2020/21:3725 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2,

2020/21:3727 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 1, 2 och 3 i denna del och

2020/21:3730 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1 och

bifaller delvis motionerna

2020/21:3303 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 21 och

2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 31 i denna del.

Reservation 2 (S, V, MP)

3. Villkorlig frigivning vid synnerligen allvarlig brottslighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3727 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del.

Reservation 3 (SD)

4. Vägran att underkasta sig medicinsk behandling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3730 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 4 (M, SD, KD)

5. Deltagande i viss utbildning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2229 av Maria Malmer Stenergard (M) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:3730 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 5 (M, SD, KD)

6. Farlighetsbedömning före villkorlig frigivning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 31 i denna del.

Reservation 6 (M, SD, KD)

7. Antal dagar som den villkorliga frigivningen kan skjutas upp

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3730 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 7 (M, KD)

8. Frivårdsinsatser för den som inte friges villkorligt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3725 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 8 (M, KD)

9. Utvärdering av aktuell lagstiftning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3730 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 9 (M, KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2021-01-26
Debatt i kammaren: 2021-01-27
4

Beslut

Beslut: 2021-01-27
9 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:18 och avslår motion

2020/21:3718 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

2. Presumtionen för villkorlig frigivning

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att ta bort presumtionen för villkorlig frigivning och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:638 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 18,

2020/21:3272 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 64,

2020/21:3296 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 10,

2020/21:3427 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 2,

2020/21:3544 av Fredrik Schulte (M) yrkande 4,

2020/21:3725 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2,

2020/21:3727 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 1, 2 och 3 i denna del och

2020/21:3730 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1 och

bifaller delvis motionerna

2020/21:3303 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 21 och

2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 31 i denna del.

Reservation 2 (S, V, MP)

3. Villkorlig frigivning vid synnerligen allvarlig brottslighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3727 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del.

Reservation 3 (SD)

4. Vägran att underkasta sig medicinsk behandling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3730 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 4 (M, SD, KD)

5. Deltagande i viss utbildning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2229 av Maria Malmer Stenergard (M) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:3730 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 5 (M, SD, KD)

6. Farlighetsbedömning före villkorlig frigivning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 31 i denna del.

Reservation 6 (M, SD, KD)

7. Antal dagar som den villkorliga frigivningen kan skjutas upp

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3730 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 7 (M, KD)

8. Frivårdsinsatser för den som inte friges villkorligt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3725 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 8 (M, KD)

9. Utvärdering av aktuell lagstiftning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3730 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 9 (M, KD)