En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Civilutskottets bet 2013/14:CU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 november 2013

Beslut

Kommunernas ansvar för tillgången på bostäder ska bli tydligare (CU5)

Reglerna om kommunernas ansvar för bostadsförsörjning ändras från den 1 januari 2014. I sin planering för bostadsförsörjningen ska kommunerna redovisa vilka hänsyn som har tagits till relevanta nationella och regionala mål och andra planer och program som har betydelse för bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen och andra regionala organ ska ha möjlighet att yttra sig över kommunens planering vad gäller bostadsförsörjning. Om en kommuns riktlinjer på området inte motsvarar kraven ska regeringen kunna beordra kommunen att arbeta fram nya.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-10-15
Justering: 2013-11-07
Betänkande publicerat: 2013-11-07
Trycklov: 2013-11-07
Reservationer 1
bet 2013/14:CU5

Kommunernas ansvar för tillgången på bostäder ska bli tydligare (CU5)

Reglerna om kommunernas ansvar för bostadsförsörjning ska ändras från den 1 januari 2014. I sin planering för bostadsförsörjningen ska kommunerna redovisa vilka hänsyn som har tagits till relevanta nationella och regionala mål och andra planer och program som har betydelse för bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen och andra regionala organ ska ha möjlighet att yttra sig över kommunens planering vad gäller bostadsförsörjning. Om en kommuns riktlinjer på området inte motsvarar kraven ska regeringen kunna beordra kommunen att arbeta fram nya.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-11-13
4

Beslut

Beslut: 2013-11-13
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 13 november 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar,
2. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:178 punkterna 1 och 2.

2. Regional planering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C5 och 2013/14:C390 yrkande 9.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M930014
MP20005
FP20004
C19004
SD01901
V14005
KD17002
Totalt28119049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag