En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU36

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 28 april 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Alla beredningar i utskottet

2022-05-10, 2022-04-28