En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2022

Beslut

Det ska bli lättare att flytta pensionssparande i form av fond- och depåförsäkringar (FiU36)

Riksdagen sa ja till förslag från regeringen som innebär att rätten att flytta och återköpa individuella fond- och depåförsäkringar utökas. Rätten till flytt och återköp ska gälla oavsett när avtalet om fond- och depåförsäkring har ingåtts. Lagändringarna berör framför allt de som har sparande i privata pensionsförsäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar.

Riksdagen beslutade också att rikta två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen bör utreda hur flytt av tjänstepension kan underlättas. Regeringen bör även utreda möjligheten att ta bort kravet på firmatecknares underskrift när tjänstepension flyttas från en tidigare arbetsgivare.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till ett motionsyrkande med tillkännagivande om att regeringen bör utreda hur flytt av tjänstepension kan underlättas. Bifall till ett motionsyrkande med tillkännagivande om att att regeringen bör utreda om det är möjligt att ta bort kravet på underskrift av tidigare arbetsgivare vid flytt av tjänstepension.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-07, 2022-05-05, 2022-05-19

Det ska bli lättare att flytta pensionssparande i form av fond- och depåförsäkringar (FiU36)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från regeringen som innebär att rätten att flytta och återköpa individuella fond- och depåförsäkringar utökas. Rätten till flytt och återköp ska gälla oavsett när avtalet om fond- och depåförsäkring har ingåtts. Lagändringarna berör framför allt de som har sparande i privata pensionsförsäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar.

Finansutskottet föreslår också att riksdagen ska rikta två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen bör utreda hur flytt av tjänstepension kan underlättas. Regeringen bör även utreda möjligheten att ta bort kravet på firmatecknares underskrift när tjänstepension flyttas från en tidigare arbetsgivare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.