En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU12

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 2 februari 2022

Nästa händelse: Bordläggning 1 februari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång