Energipolitik

Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 februari 2016

Beslut

Nej till motioner om energipolitik (NU10)

Riksdagen sa nej till motioner om energipolitik från den allmänna motionstiden 2015. De handlade bland annat om kärnkraftens framtid och om olika typer av förnybar energi.

Riksdagen tycker inte det finns någon anledning att ställa sig bakom förslagen då flera av dem redan diskuteras i Energikommissionen. I Energikommissionen ingår alla riksdagspartier och dess syfte är att hitta en bred politisk överenskommelse om energipolitiken.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om energipolitik från den allmänna motionstiden 2015. De handlar bland annat om kärnkraftens framtid och om olika typer av förnybar energi.

Utskottet tycker inte det finns anledning för riksdagen att ställa sig bakom förslagen då flera av dem redan diskuteras i Energikommissionen. I Energikommissionen ingår alla riksdagspartier och dess syfte är att hitta en bred politisk överenskommelse om energipolitiken.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om energipolitik från den allmänna motionstiden 2015. De handlar bland annat om kärnkraftens framtid och om olika typer av förnybar energi.

 

Utskottet tycker inte det finns anledning för riksdagen att ställa sig bakom förslagen då flera av dem redan diskuteras i Energikommissionen. I Energikommissionen ingår alla riksdagspartier och dess syfte är att hitta en bred politisk överenskommelse om energipolitiken. 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.